Προχωράει η διαδικασία για την δεύτερη, συμπληρωματική αύξηση του κατώτατου μισθού

Εντός τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την δεύτερη, συμπληρωματική αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η διαδικασία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Απριλίου, ενώ συνεκλήθη η Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Κατώτατο Μισθό, υπό την Προεδρία του ομ. καθηγητή Νομικής Αθηνών και Προέδρου του Ο.ΜΕ.Δ., Κώστα Παπαδημητρίου, αποστέλλοντας προσκλήσεις στους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για μελέτη και υποβολή, εκ μέρους τους, των σχετικών εκθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Ιανουαρίου ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 2%, δηλαδή στα 663 ευρώ μικτά.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού της νέας αύξησης των κατώτατων αποδοχών, πρέπει να γίνουν άλλα πέντε βήματα:

1.Η σύνταξη και η υποβολή της ειδικής έκθεσης, το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου.

2.Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου.

3.Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, έως τις 31 Μαρτίου.

4. Η ολοκλήρωση του σχεδίου πορίσματος διαβούλευσης, το αργότερο έως τις 15 Απριλίου και

5. η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του Απριλίου, ώστε από την 1η Μαϊου να τεθούν σε ισχύ οι νέες κατώτατες αποδοχές.