Τι αλλάζει σε ωράριο, απολύσεις και απεργίες- Νέα δεδομένα για τις συμβάσεις εργασίας

Σε πέντε άξονες βασίζεται το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις και την λειτουργία των συνδικάτων.

Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να δοθεί αύριο στη δημοσιότητα και να κατατεθεί στη Βουλή τον Ιούνιο, περιλαμβάνει εκτός των ρυθμίσεων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις υπερωρίες, τις απολύσεις και τις απεργίες, διατάξεις για την υπογραφή υποκλαδικών συμβάσεων εργασίας που θα υπερισχύουν των κλαδικών και κανονισμούς λειτουργίας αοριστού χρόνου στις επιχειρήσεις, ακόμη και μονομερώς από την εργοδοτική πλευρά.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

Η διευθέτηση (δλδ η προκαθορισμένη αυξομείωση) του χρόνου εργασίας και με ατομική συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, με όριο τις 40ώρες εβδομαδιαίως και δυνατότητα του εργαζόμενου να αρνηθεί χωρίς κυρώσεις.

Η αύξηση του αριθμού των νόμιμων υπερωριών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος σε ένα έτος στις 150 ώρες και η αποζημίωση για παράνομη υπερωρία στο 120%

Η δυνατότητα επιπλέον εργασίας από τους μερικώς απασχολούμενους ακόμη και σε χρόνο που δεν είναι συνεχόμενος σε σχέση με το ωραριο τους.

Επέκταση των επιχειρήσεων, οι οποιες μπορούν να λειτουργούν Κυριακές και αργίες (Παραγωγή – αποθήκευση – μεταφορά – διανομή φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού, εφοδιαστική αλυσίδα (“logistics”), Κέντρα κοινών υπηρεσιών (“shared services centers”) ομίλων επιχειρήσεων, Κέντρα δεδομένων (“data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων ομίλων επιχειρήσεων, Ψηφιοποίηση έγχαρτου αρχείου, Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.)

Καθίσταται υποχρεωτική η χορήγηση διαλείμματος 15-30 λεπτών για όσους εργάζονται τουλάχιστον 4 συνεχόμενες ώρες την ημέρα.

Η ετήσια άδεια μπορεί να εξαντληθεί έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους (αντί της 31/1 που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία).

Απολύσεις

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να ζητήσει την μη προσέλευση του εργαζόμενου στον χώρο εργασίας σε περιπτώσεις απόλυσης με προειδοποίηση έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα χορήγησης επιπλέον αποζημίωσης σε εργαζόμενους οι οποίοι δικαιώθηκαν δικαστικώς για παράνομη απόλυση, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τον εργοδότη από την υποχρέωση επαναπρόσληψης του μισθωτού.

Σε ότι αφορά στην τηλεργασία καθιερώνεται το δικαίωμα αποσύνδεσης του εργαζόμενου εφόσον βρίσκεται εκτός ωραρίου και η υποχρέωση του εργοδότη να καλύπτει την δαπάνη για τα μέσα απασχόλησης.

Σε ότι αφορά στις ψηφιακές συνεργατικές πλατφόρμες παρέχεται το δικαίωμα να συνδικαλίζονται, να διαπραγματεύονται συλλογικά και να απεργούν, ενώ οι εργοδότες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις ως προς την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Καθιερώνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την οποία μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η εργασία αλλά και οι άδειες.

Αλλαγές στις συμβάσεις

Σε ότι αφορά στις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις, προβλέπονται οι εξής προϋποθέσεις:

– Οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις οφείλουν να εγγράφονται στα ηλεκτρονικά μητρώα, ώστε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να γίνονται με τα αντιπροσωπευτικά σωματεία για να δεσμεύουν χωρίς αμφισβήτηση κάθε κλάδο.

– Παρέχεται η δυνατότητα υπογραφής «υποκλαδικών συμβάσεων εργασίας» από επιχειρήσεις ενός κλάδου που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά και δεν θα δεσμεύονται από την κλαδική σύμβαση.

Ενισχύεται ο θεσμός της συμφιλίωσης ενώπιον του ΟΜΕΔ, όπου μπορούν να καταφύγουν είτε εργοδότης είτε συνδικαλιστική οργάνωση για κάθε θέμα που αφορά σε όρους εργασίας σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.

Ενισχύονται οι κανονισμοί εργασίας των επιχειρήσεων οι οποίοι αφενός θα έχουν μορφή σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, αφετέρου θα επιβάλλονται ακόμη και μονομερώς από τον εργοδότη αν δεν υπάρξει συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Αλλάζει η διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας, ενώ καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων.

Απεργιακές… ρήτρες

Για τα συνδικάτα, προβλέπεται:

Η καθιέρωση Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Η καταχώρηση, των οργανώσεων σε αυτό είναι προϋπόθεση για να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και για να ασκούν τα δικαιώματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της κήρυξης απεργίας.

Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων.

Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων, οι οποίοι κατά την διάρκεια απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, ενώ προβλέπεται προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας κατά την διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για το κοινωνικό σύνολο.