Οφειλές στο Δημόσιο: 4+1 τρόποι άμυνας κατά των κατασχέσεων - Και νέα ρύθμιση

Μία ακόμη νέα δυνατότητα έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2020, για να αντιμετωπίσουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της εφορίας.

Όπως είναι ήδη γνωστό μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους οι υπόχρεοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να τις ρυθμίσουν σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις ή -στην περίπτωση που προέρχονται από έκτακτη φορολογία ή πρόστιμα μη φορολογικού χαρακτήρα- σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της πάγιας ρύθμισης.

Από 1/1/2020  και μετά, τόσο για οφειλές οι οποίες δεν θα έχουν ρυθμιστεί με την ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση ή με άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις που ίσχυαν στις αρχές του τρέχοντος έτους, όσο και για νέες βεβαιωμένες οφειλές θα ισχύσει η δυνατότητα ρύθμισης από 24 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τη νέα πάγια ρύθμιση.

Να σημειωθεί ότι η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στην οποία ο οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να επικαλεστεί τα στοιχεία για την εισοδηματική και την περιουσιακή του κατάσταση που έχει δηλώσει με τα έντυπα Ε1 και Ε9.

Η ειδική εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Οι οφειλέτες που επιθυμούν να αποφύγει τον κλοιό των αναγκαστικών μέτρων, εκτός από την ανωτέρω νέα πάγια ρύθμιση, έχει στη διάθεσή τους και τις εξής δυνατότητες:

  • Υποβολή αίτησης προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για μείωση του ποσού που υπόκειται σε κατάσχεση.

Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης εναντίον του οποίου έχει επιβληθεί το μέτρο της κατάσχεσης ποσοστού επί του τμήματος του μηνιαίου μισθού του άνω των 1.000 ευρώ ή επί οποιουδήποτε άλλου εισοδήματός του έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, τη μείωση του ποσοστού επί του μισθού του ή επί του άλλου εισοδήματός του, το οποίο παρακρατείται για κατάσχεση έναντι χρεών του προς το Δημόσιο, εφόσον αποδείξει ότι υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν τη μείωση αυτή.

  • Τμηματική αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών «έναντι», ιδίως αν το ποσό του χρέους υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 ευρώ.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη λύση πρέπει να επιλέγεται εφόσον είναι αδύνατη η υπαγωγή του χρέους σε πάγια ρύθμιση και με πρωταρχικό στόχο το συνολικό ποσό της οφειλής να περιοριστεί κάτω από τα 500 ευρώ που είναι το όριο πάνω από το οποίο επιτρέπεται η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ακινήτου.

Κάθε οφειλέτης που έχει ένα μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος μπορεί όποτε θέλει να πληρώνει οποιουδήποτε ύψους ποσό «έναντι» του συνολικού αυτού χρέους σε οποιοδήποτε υποκατάστημα Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής, δηλαδή τον κωδικό πληρωμής, που συνοδεύει το χρέος του.

Με τη μέθοδο της καταβολής ποσών «έναντι» επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση του υπολοίπου της οφειλής, καθώς μπορεί με τον τρόπο αυτό μια οφειλή της τάξεως των 1.000 ή των 2.000 ευρώ να μειωθεί σταδιακά κάτω από τα 500 ευρώ και ο οφειλέτης να πάψει να τουλάχιστον να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο κατάσχεσης κάποιου ακινήτου που κατέχει.

  • Πώληση ακινήτου και απόδοση μέρους ή ολοκλήρου του εισπραττόμενου τιμήματος για την αποπληρωμή της οφειλής.

Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου ληξιπρόθεσμου χρέους ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να πωλήσει ακίνητο περιουσιακό στοιχείο το οποίο κατέχει με την προϋπόθεση της παρακράτησης μέρους ή ολοκλήρου του τιμήματος που θα εισπραχθεί προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο για την ολοσχερή ή μερική αποπληρωμή του χρέους.

  • Μια ακόμη κίνηση που μπορεί να προστατέψει τους οφειλέτες από τις κατασχέσεις είναι και η «προστασία» των τακτικά καταβαλλόμενων μέσω τραπεζικών λογαριασμών μισθών, συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών επιδομάτων και παροχών μέσω της δήλωσης του βασικού τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη ως ακατάσχετου.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.