Κυριακή ανοιχτά, για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ανοιχτά σήμερα Κυριακή 3 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο των ενδιάμεσων φθινοπωρινών εκπτώσεων, που πάντως ισχύουν για επιλεγμένα ανά επιχείρηση είδη.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Άλλοι εμπορικοί σύλλογοι επίσης αναφέρουν πως κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την συγκεκριμένη Κυριακή, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00.

Πάντως, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει διευκρινίσει ότι έχει καταθέσει πρόταση κατάργησης του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων.

Οι οδηγίες προς τις επιχειρήσεις 

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
  • Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Έλεγχοι διενεργούνται προς αποφυγή εικονικών προσφορών και εκπτώσεων. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η παλαιά τιμή πώλησης, που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.