Από 55 ετών η πρόωρη σύνταξη για 8 κατηγορίες σε Δημόσιο-ΔΕΚΟ-Τράπεζες και Ταμεία Τύπου

Οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων σε Δημόσιο και ειδικά ταμεία παίρνουν πρόωρη σύνταξη από τα 55, με προϋπόθεση να έχουν 25ετία ως το 2012.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Μητέρες με ασφάλιση πριν από το 1993 σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών οι οποίες συμπλήρωσαν 25ετία με ανήλικο τέκνο ως το 2010 ή το 2011 ή το 2012.

2. Μητέρες με ασφάλιση στα ταμεία Τύπου πριν από το 1993 που είχαν ανήλικο τέκνο με 15 χρόνια ένσημα το 2010, 2011 ή το 2012.

3. Γυναίκες -μόνο σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών- που είχαν κλείσει το 55ο έτος το 2011 ή το 2012 και έχουν 25ετία είτε πριν είτε μετά το 2013.

4. Ανδρες -μόνο σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών- που έχουν 25ετία ως το 2012.

5. Ανδρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία ως το 2010.

6. Γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία ως το 2010.

7. Ανδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν την 25ετία μέσα στο 2011.

8. Ανδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν την 25ετία μέσα στο 2012.

Η ποινή για όσους αποφασίσουν να αποχωρήσουν είναι από 23 ευρώ κατ’ ελάχιστον ως 115 ευρώ κατά μέγιστο όριο και αφαιρείται από την εθνική σύνταξη, όχι από την ανταποδοτική (σ.σ.: γιατί βγαίνει ήδη μικρότερη με το νόμο Κατρούγκαλου).

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στο Δημόσιο πριν από το 1993 που συμπλήρωσαν 25ετία μέσα στο 2011 παίρνουν πλήρη σύνταξη όταν φτάσουν στα 36 χρόνια υπηρεσίας και αφού κλείσουν τα 58. Αν τα 36 έτη συμπληρωθούν με πλασματικούς χρόνους το 2019 μαζί με το 58ο έτος, το όριο ηλικίας για πλήρη είναι 60 ετών και 6 μήνες. Εχουν όμως τη δυνατότητα πρόωρης εξόδου με όριο ηλικίας το 56ο έτος οποτεδήποτε το συμπληρώνουν, αρκεί να έχουν 25ετία το 2011. Αν η πλήρης σύνταξη θα έβγαινε σήμερα στα 1.000 ευρώ, με την πρόωρη έξοδο θα πάρουν 884 ευρώ με μια πενταετία σχεδόν νωρίτερα στη σύνταξη, στα 56 αντί τα 60,6.

Τα όρια ηλικίας για την πρόωρη έξοδο δημοσίων υπαλλήλων

Τα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη κατά ερμηνεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) δεν αλλάζουν για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με 25ετία ως το 2012.

Με την ερμηνεία αυτή που εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, μια γυναίκα υπάλληλος με 25ετία το 2010 μπορεί να αποχωρήσει με μειωμένη στα 55, οποτεδήποτε και αν τα συμπληρώνει είτε πριν είτε μετά τις 19/8/2015 που ισχύουν οι αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης.

Ανδρας με 25ετία ως το 2010 παίρνει πρόωρη στο 60ό έτος. Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και το 2012 παίρνουν πρόωρη σύνταξη στα 56 και στα 58 αντίστοιχα.

Με 25ετία από το 2013 η πρόωρη έξοδος είναι στα 62.

Ποιοι βγαίνουν στα 55 με πρόωρη σύνταξη από ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Τύπου)

Τέσσερις κατηγορίες παίρνουν πρόωρη σύνταξη από τους ασφαλισμένους σε ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Τύπου που είναι:

• Μητέρες με ανήλικο και 25ετία ως το 2012 σε ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών.

• Μητέρες με ανήλικο και 15ετία ως το 2012 (ασφαλισμένες πριν από το 1993 στο ΤΣΠΕΑΘ), καθώς και μητέρες με ανήλικο και 18,3 έτη ως το 2012 που είναι ασφαλισμένες στο ΤΑΤΤΑ.

• Γυναίκες -μόνο σε ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών- που είχαν κλείσει το 55ο έτος το 2011 ή το 2012 και έχουν 25ετία είτε πριν είτε μετά το 2013.

• Ανδρες -μόνο σε ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών- που έχουν 25ετία ως το 2012.

Παραδείγματα:

1. Ασφαλισμένος που προσλήφθηκε στη ΔΕΗ το 1987 και έχει 31 έτη το 2018 (εκ των οποίων τα 25 ως το 2012) θα συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη στα 62.

2. Ασφαλισμένη 55 ετών μέσα στο 2018 που εργάζεται σε τράπεζα με πρόσληψη ή με ένσημα πριν από το 1993 και είχε 25ετία το 2011 με ανήλικο παιδί παίρνει πλήρη σύνταξη γιατί έχει συμπληρώσει το νέο όριο ηλικίας που είναι το 55ο έτος.

3. Ασφαλισμένη 55 ετών μέσα στο 2017 με ένσημα πριν από το 1993 που εργάζεται σε τράπεζα και είχε 25ετία το 2012 με ανήλικο παιδί θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 59,6, αλλά μπορεί να αποχωρήσει με πρόωρη στα 56,6.

4. Ασφαλισμένη με 25ετία σε ταμείο τράπεζας και ηλικία 55 ετών το 2012 (σήμερα 61 ετών) παίρνει άμεσα μειωμένη σύνταξη χωρίς να περιμένει τα 67 για πλήρη. Προσοχή: Αν έχει διακόψει την εργασία λόγω εθελουσίας εξόδου, θα πρέπει να συμπληρώνει 500 ένσημα την τελευταία 5ετία για τη μειωμένη σύνταξη. Συνυπολογίζεται και η προαιρετική ασφάλιση.

Πρόωρη σύνταξη μητέρων από ΔΕΚΟ-Τράπεζες

Μειωμένη σύνταξη μητέρων από ταμεία Τύπου (ασφαλισμένες πριν από το 1993)

(*) Με ανήλικο και 15ετία ως το 2010 δίδεται πλήρης σύνταξη στα 50 εφόσον συμπληρώνονται έως 18/8/2015. Αν το 50ό έτος συμπληρωθεί από 19/8/2015 και μετά, η πλήρης δίδεται στα 55. Με ηλικία 50 το 2016 ανεβαίνει στα 56,9, το 2017 στα 58,5, το 2018 στα 60,2, το 2019 στα 61,10, το 2020 στα 63,7, το 2021 στα 65,3 και με ηλικία 50 το 2022 το όριο για πλήρη πάει στα 67.

Από το έντυπο Αγορά Εργασίας του Ελεύθερου Τύπου