Έρχονται διπλές μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος - Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Διπλές μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος θα δουν τα νοικοκυριά για τις καταναλώσεις από την 1η Ιανουαρίου, λόγω αλλαγών στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Οι οικιακοί καταναλωτές, από όποιον προμηθευτή κι αν ηλεκτροδοτούνται, θα διαπιστώσουν μικρό όφελος όσοι καίνε… έως και περίπου 1.600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο, μεγάλο όφελος για τις ποσότητες ενέργειας άνω των 2.800, ενώ σε μεσαία επίπεδα κινείται το ύψος της εξοικονόμησης για εκείνους με καταναλώσεις της τάξης των 4.700 κιλοβατώρων.

Κι αυτό επειδή από την 1η Ιανουαρίου του 2018, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) μειώθηκε κατά περίπου 9%, ενώ σε ισχύ τέθηκε και ο νέος τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων ημέρας και νύχτας για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Το Euro2day.gr επεξεργάστηκε παραδείγματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τις αλλαγές που έρχονται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις από το νέο ΕΤΜΕΑΡ και τους καινούριους μοναδιαίους συντελεστές των ΥΚΩ. Όπως προκύπτει από τα παραδείγματα, για τις καταναλώσεις της τάξης των 1.200 – 1.600 κιλοβατώρων, το κέρδος στο τετράμηνο είναι περίπου 3 με 4 ευρώ, για τις 2.800 κιλοβατώρες η εξοικονόμηση ανέρχεται στο ποσό των περίπου 56 ευρώ και για περισσότερες από 4.700 κιλοβατώρες, η μείωση είναι στα 27 ευρώ.

Τι αλλάζει

Ας δούμε, όμως, πρώτα τι αλλάζει στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Για το ΕΤΜΕΑΡ, η μείωση της χρέωσης είναι 8,48% και έχει οριστεί στο 0,02267 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η προηγούμενη χρέωση ήταν στο 0,02477 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Τα νοικοκυριά, προκειμένου να υπολογίσουν το ποσό που πληρώνουν, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουν τις κιλοβατώρες ρεύματος που κατανάλωσαν με τη χρέωση.

Για τις ΥΚΩ, καθιερώθηκαν τρεις κλίμακες κατανάλωσης με τις αντίστοιχες χρεώσεις, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 ήταν τέσσερις, πάλι με τις αντίστοιχες χρεώσεις τους. Επίσης από την 1η Ιανουαρίου του 2018 καταργήθηκε και η ενιαία νυχτερινή χρέωση. Πλέον οι νέες τιμές ΥΚΩ για τα τρία κλιμάκια θα χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό της νυχτερινής κατανάλωσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή που ήλθε στις χρεώσεις των ΥΚΩ ήταν ο τρόπος υπολογισμού τους. Με το προηγούμενο σύστημα, αν ένα νοικοκυριό ξεπερνούσε έστω και κατά μία κιλοβατώρα συγκεκριμένο κλιμάκιο, θα τιμολογούνταν και για τις υπόλοιπες με την υψηλότερη χρέωση του επόμενου κλιμακίου. Με το νέο τρόπο υπολογισμού χρέωσης των ΥΚΩ, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται με την υψηλότερη τιμή του επόμενου κλιμακίου.

Οι νέες χρεώσεις ΥΚΩ και τα αντίστοιχα κλιμάκια κατανάλωσης ρεύματος ανά τετράμηνο είναι από την 1η Ιανουαρίου 2018:

·Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες, 0,00690 ευρώ

·Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες, 0,05 ευρώ

·Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες, 0,085 ευρώ.

Επίσης, οι προαναφερόμενες χρεώσεις και τα κλιμάκια ισχύουν και για τη νύχτα (νυχτερινό ή μειωμένο τιμολόγιο). Δηλαδή, παύει να ισχύει η χρέωση του 0,00889 ευρώ που τιμολογούσε όλη την κατανάλωση ρεύματος που γινόταν το βράδυ, και μάλιστα ανεξάρτητα από το ύψος της.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017, οι κλίμακες και οι αντίστοιχες χρεώσεις ανά τετράμηνο ήταν:

·Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες, 0,00699 ευρώ.

·Aπό 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες, 0,0157 ευρώ.

·Από 2.001 έως 3.000 κιλοβατώρες, 0,03987 ευρώ.

·Από 3.001 και πάνω, 0,04488 ευρώ.

Επίσης για τις καταναλώσεις ρεύματος νύχτας (νυχτερινό ή μειωμένο), η χρέωση, όπως προαναφέρθηκε, ήταν ανεξάρτητα από την κλίμακα στο 0,00889 ευρώ.

Παραδείγματα

Το Euro2day.gr επεξεργάστηκε και ορισμένα παραδείγματα με τις νέες ΥΚΩ και την καινούρια χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ, προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κατανοητές οι αλλαγές και κυρίως τι σημαίνουν για την τσέπη… των νοικοκυριών.

1. Έστω ότι ένας οικιακός καταναλωτής καίει 1.200 κιλοβατώρες ρεύματος ανά τετράμηνο, εκ των οποίων οι 900 είναι ημέρας και οι 300 τη νύχτα.

Με το παλιό σύστημα χρέωσης των ΥΚΩ για τις 900 κιλοβατώρες τιμολογούνταν με 0,00699 ευρώ (900 επί 0,00699 ευρώ) και πλήρωνε 6,29 ευρώ. Για τις 300 της νύχτας χρεωνόταν με 0,00889 ευρώ, άρα με 2,66 ευρώ. Το συνολικό ποσό ήταν για τις ΥΚΩ 8,95 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου, για τις 900 θα τιμολογηθεί με 0,00690 ευρώ, δηλαδή το ποσό είναι 6,21 ευρώ. Για τις 300 της νύχτας θα χρεωθεί πάλι με την ίδια χρέωση και άρα για αυτές θα πληρώσει 2,07 ευρώ. Το συνολικό ποσό είναι 8,28 ευρώ.

Η διαφορά για τις ΥΚΩ είναι 0,67 ευρώ ή περίπου 7% όφελος.

Σε σχέση με το ΕΤΜΑΕΡ, ο καταναλωτής του συγκεκριμένου παραδείγματος για την ίδια κατανάλωση πλήρωνε πέρυσι 29,72 ευρώ (1.200 κιλοβατώρες επί 0,02477 ευρώ). Από φέτος θα καταβάλλει ΕΤΜΕΑΡ 27,20 ευρώ. Η διαφορά είναι 2,52 ευρώ ή 9,2% κέρδος.

Από τις δύο αλλαγές, το όφελος είναι 3,19 ευρώ ή 8,24% στο τετράμηνο. Πέρυσι έδινε για αυτές τις δύο ρυθμιζόμενες χρεώσεις 38,67 ευρώ και φέτος 35,48 ευρώ.

2. Μία οικογένεια καταναλώνει 1.600 κιλοβατώρες το τετράμηνο (1.200 την ημέρα και 400 τη νύχτα). Με το προηγούμενο σύστημα ΥΚΩ, πλήρωνε για τις 1.200 κιλοβατώρες 8,38 ευρώ (1200 επί 0,00699=8,38). Για τις άλλες 400 κιλοβατώρες, 3,55 ευρώ (400 επί 0,00889=3,55). Το συνολικό ποσό είναι 11,93 ευρώ.

Από το νέο έτος, για τις 1.200 θα πληρώσει 8,28 ευρώ (1200 επί 0,00690=8,28) και για τις 400 κιλοβατώρες 2,76 ευρώ (400 επί 0,00690= 2,76). Το σύνολο είναι 11,04 ευρώ.

Και το όφελος υπολογίζεται σε 0,89 ευρώ ή περίπου 7%.

Το ίδιο νοικοκυριό για το ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι κατέβαλε 39,6 ευρώ (1.600 κιλοβατώρες επί 0,02477 ευρώ). Φέτος θα υπολογίσει 36,3 ευρώ (1.600 κιλοβατώρες επί 0,02267 ευρώ). Άρα θα εξοικονομήσει από τη μείωσή του, 3,3 ευρώ στο τετράμηνο ή 9%.

Άρα για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι πλήρωνε 51,53 ευρώ και φέτος 47,34 ευρώ. Στο τετράμηνο το νοικοκυριό θα δει μείωση 4,19 ευρώ ή 8,8%.

3. Ένα νοικοκυριό καταναλώνει 2.801 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Οι 2.001 είναι την ημέρα και οι υπόλοιπες 800 τη νύχτα.

Με το προηγούμενο σύστημα τιμολόγησης των ΥΚΩ, για τις 2.001 κιλοβατώρες θα χρεωνόταν με 0,03987 ευρώ, άρα για αυτές πλήρωνε 79,77 ευρώ. Για τις 800 της νύχτας τιμολογούνταν με 0,00889 ευρώ, δηλαδή με 7,11 ευρώ. Πλήρωνε δηλαδή συνολικά 86,88 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018, άλλαξε το σύστημα. Συνεπώς για τις 2.001 κιλοβατώρες της ημέρας οι υπολογισμοί θα γίνουν ως εξής: Οι 1.600 της πρώτης κλίμακας χρεώνονται με 0,00690 ευρώ και άρα το σύνολό τους είναι 11,04 ευρώ. Οι 401 πάνε με την επόμενη κλίμακα και τιμολογούνται με 0,05 ευρώ, άρα το σύνολο είναι 20,05 ευρώ. Οι 800 της νύχτας χρεώνονται με 0,0069 ευρώ, ήτοι 5,52 ευρώ. Συμπέρασμα, για τις 2.801 κιλοβατώρες ο λογαριασμός είναι 36,61 ευρώ.

Το νοικοκυριό του παραδείγματος εξοικονομεί στο τετράμηνο 50,27 ευρώ ή περίπου 57%.

Για το ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι πλήρωνε για τις 2.801 κιλοβατώρες με χρέωση 0,02477 ευρώ, 69,38 ευρώ. Φέτος θα καταβάλει με τιμή 0,02267 ευρώ, 63,49 ευρώ. Δηλαδή 5,89 ευρώ λιγότερα ή 9,2%.

Συνολικά για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ η συγκεκριμένη οικογένεια κατέβαλε πέρυσι 156,26 ευρώ ανά τετράμηνο και φέτος 100,1 ευρώ. Το όφελος θα είναι 56,16 ευρώ ή 56,1%.

4. Ένα νοικοκυριό καταναλώνει 4.701 κιλοβατώρες. Οι 3.001 αφορούν την ημέρα και οι 1.700 τη νύχτα.

Για τις ΥΚΩ, με το παλιό σύστημα θα χρεωνόταν τις 3.001 κιλοβατώρες με 0,04488 ευρώ, δηλαδή 134,68 ευρώ. Για τις 1.700 της νύχτας η χρέωση θα γινόταν με το 0,00889 ευρώ, άρα 15,11 ευρώ. Συνολικά θα διέθετε 149,79 ευρώ.

Φέτος η οικογένεια θα πρέπει να κάνει ως εξής τους υπολογισμούς: Για τις 3.001 κιλοβατώρες της ημέρας θα πολλαπλασιάσει τις 1.600 με 0,0069 ευρώ και το γινόμενο είναι 11,18 ευρώ. Οι επόμενες 400 κιλοβατώρες με 0,05 ευρώ βγάζουν 20 ευρώ και οι υπόλοιπες 1.001 με 0,085 δίνουν αποτέλεσμα 85,08 ευρώ. Το κόστος της ημερήσιας κατανάλωσης είναι 116,26 ευρώ.

Για τις 1.700 της νύχτας, οι 1.600 υπολογίζονται με τη χρέωση του 0,0069 ευρώ και δίνουν αποτέλεσμα 11,04 ευρώ και οι υπόλοιπες 100 κιλοβατώρες χρεώνονται με 0,05 ευρώ και το γινόμενο είναι 5 ευρώ. Άρα το σύνολο των 1.700 κοστίζει 16,04 ευρώ.

Έτσι το συνολικό ποσό για τις 4.701 κιλοβατώρες το νέο έτος είναι 132,3 ευρώ.

Το όφελος για τις ΥΚΩ σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα είναι 17,49 ευρώ ή 13,2%.

Στο ίδιο παράδειγμα, το ΕΤΜΕΑΡ που πλήρωνε η οικογένεια ήταν πέρυσι 116,44 ευρώ και φέτος 106,57 ευρώ. Άρα εξοικονομεί 9,86 ευρώ στο τετράμηνο ή 9,2%.

Για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ πέρυσι ήταν 266,23 ευρώ και φέτος 238,87 ευρώ. Το όφελος είναι 27,36 ευρώ ή 11,4%.

ΠΗΓΗ  euro2day