Πωλήθηκε η Εθνική Ασφαλιστική έναντι 718,3 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκε η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο σχήμα του Ελληνοαμερικανού Τζον Κάλαμος και του ολλανδικού ομίλου Exin.

Σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρεται ότι προχώρησε σε συμφωνία με την EXIN Financial Services Holding B.V. (“EXIN”) για την πώληση του 75% των μετοχών της.

Το συνολικό τίμημα θα είναι 718,3 εκατ. ευρώ . Η πώληση αφορούσε στο 75% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ η Εθνική θα διατηρήσει το 25% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Παράλληλα η Εθνική προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της.

Όπως αναφέρει η τράπεζα η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο της τάξεως των περίπου 110 μονάδων βάσης στο pro forma δείκτη CET1 της ΕΤΕ. Προσθέτει επίσης ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να αφοσιωθεί στις κύριες δραστηριότητες της και στην υγιή πιστωτική επέκταση.