Πάνω από 1 δισ. ευρώ τα έσοδα Οκτωβρίου - Πλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ για το 2016

Πρωτογενές πλεόνασμα 6,497 δισεκατομμυρίων ευρώ σημειώθηκε κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, έναντι πλεονάσματος 4,532 δισ. το 2015 και στόχου για πλεόνασμα 1,791 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο του 2016 το πλεόνασμα (καθαρά έσοδα χωρίς κεφάλαια από δανεισμό) διαμορφώθηκε στο 1,306 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 793 εκατομμυρίων ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και στόχου για έλλειμμα 3,499 δισ. ευρώ.

Η παραπάνω βελτίωση εκτιμάται ότι σημειώθηκε από τη ροή των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 42,804 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 1,572 δισ. ευρώ ή 3,8%.

Από την άλλη, οι δαπάνες περιορίστηκαν στα 41,497 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,233 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Έσοδα

Σε επίπεδο τακτικού προϋπολογισμού, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 40,07 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,398 δισ. ευρώ ή 6,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (χωρίς τις επιστροφές από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,386 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,531 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,734 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 826 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Ειδικά για τον Οκτώβριο του 2016, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 4,980 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,058 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 4,822 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 915 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του (χωρίς τις επιστροφές από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 127 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του προϋπολογισμού (364 εκατ. ευρώ).

Δαπάνες

Οι δαπάνες φέτος ανήλθαν στα 38,507 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,373 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,738 δισ. ευρώ, ωστόσο είναι αυξημένες κατά 780 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Σημειώνεται ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 327 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 117 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 53 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 269 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 43 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 30 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,990 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 860 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,266 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,957 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 99 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν σε 309 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 231 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.