Αύξηση έως και 7 χρόνια για τις συντάξεις του ΟΓΑ

Αύξηση στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που θα φτάνει και τα 7 χρόνια προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΟΓΑ για τους γονείς και συζύγους και αδελφούς των ατόμων με αναπηρία. Η αύξηση του ορίου ηλικίας, από το 55ο έτος στο 62ο έτος, θα γίνει σταδιακά.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4336/15, του περσινού καλοκαιριού, ο οποίος προέβλεπε γενική αύξηση των ορίων ηλικίας στο 67ο έτος ή στο 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης. Απ’ αυτές τις γενικές διατάξεις εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες των συγγενών πρώτου βαθμού των ατόμων με αναπηρία.

Τα νέα όρια ηλικίας

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 από 1/1/2022 για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας (με 40 έτη ασφάλισης) ή η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας (με 15 έτη ασφάλισης).

Όμως από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του ν. 4336/2015, τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 18/8/2015.

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θεωρούνται εκείνα που έχουν τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης και

β) το όριο ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Όσοι ασφαλισμένοι δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τη 18η/8/2015, τα προβλεπόμενα βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος αυξάνονται σταδιακά έως την 31/12/2021.