Πειραιώς: Δημιουργία Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην Πέλλα

Στη δημιουργία Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην περιοχή της Πέλλας, προχωρά η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., σε ιδιόκτητη έκταση 2.000 στρεμμάτων.

Η απόφαση για τη δημιουργία του Πάρκου είχε ληφθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2014 από το ΔΣ της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., ενώ ο φάκελος του έργου υποβλήθηκε προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς. Όπως έχει ανακοινώσει η Υφυπουργός Βιομηχανίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη οι υπηρεσίες του υπουργείου θα ολοκληρώσουν με ταχείς ρυθμούς την εγκριτική διαδικασία, με στόχο την έναρξη των κατασκευαστικών έργων τον Σεπτέμβριο.

«Πραγματοποιούμε αυτή τη μεγάλη επένδυση έχοντας κατά νου την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την πράσινη επιχειρηματικότητα, και πάνω απ’ όλα επειδή πιστεύουμε στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από οργανωμένο και αειφορικό σχεδιασμό», επεσήμανε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και Γενικός Διευθυντής Green Banking του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και πρόσθεσε ότι «η Κεντρική Μακεδονία έχει ιδιαίτερα ποιοτική πρωτογενή παραγωγή και μεγάλη ανάγκη από μεταποιητικές μονάδες που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά της με τον πιο ανταγωνιστικό τρόπο. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έρχεται να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, θέτοντας παράλληλα υψηλούς στόχους περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, προς όφελος των παραγωγών, της τοπικής κοινωνίας και συνολικά της ελληνικής οικονομίας».

Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του έργου συνίσταται στο γεγονός ότι το Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα είναι το πρώτο Eπιχειρηματικό Πάρκο μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (CO2 neutral) και υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας, με τη δημιουργία σύγχρονων τεχνικών, διοικητικών και επιχειρηματικών συνθηκών. Ήδη λειτουργούν μέσα στο Πάρκο από τον Ιανουάριο του 2013 δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 9 μεγαβάτ (MW).  H παραγόμενη ενέργεια ισοδυναμεί με το σύνολο των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όλων των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν.

Τα έργα υποδομής θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την «έξυπνη» πολεοδόμηση της περιοχής, ώστε να διευκολύνεται η καθημερινή λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων, την κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας, των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης με σύγχρονα συστήματα επαναχρησιμοποίησης, της αποχέτευσης υγρών αποβλήτων και ομβρίων υδάτων, τη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και το δίκτυο οπτικών ινών.

Η χρηματοδότηση της δημιουργίας αυτών των υποδομών θα γίνει με ιδίους πόρους της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. καθώς και με χρηματοδότηση από ειδικά προγράμματα στήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) μέσω ΕΣΠΑ και από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Εκτός όμως από την χρηματοδότηση των υποδομών, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. θα στηρίξει και την οικονομική βιωσιμότητα των πρώτων νέων επενδύσεων που θα εγκατασταθούν σε αυτό, μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) με την επωνυμία  «Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Ε.Τ.Β.Α.) αλλά και εξειδικευμένων στοχευμένων προγραμμάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει δημιουργηθεί και η «ΕΤΒΑ Mentoring», μία νέα εταιρεία που θα παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις, με στόχο να τις διευκολύνει τόσο στο στάδιο της ίδρυσης, όσο και κατά τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους: αδειοδοτική διαδικασία, επιχειρηματικά σχέδια, νομική στήριξη, χρηματοδοτικές προτάσεις, συνέργειες με την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, συμβουλευτική σε θέματα Συμβολαιακής Τραπεζικής, προώθηση εξαγωγικού χαρακτήρα επιχειρήσεων, πιστοποιήσεις προστιθέμενης αξίας, κλπ.

Η πρώτη φάση του έργου θα αποδώσει 400 στρέμματα επιχειρηματικών γηπέδων με βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση, ικανά να φιλοξενήσουν έως 80 μικρομεσαίες εταιρείες. Η κατασκευή θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως το πρώτο εξάμηνο του 2018, οπότε και οι προς εγκατάσταση επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεπεράσουν τις 200. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου θα δημιουργήσει 100 περίπου θέσεις εργασίας στη διετή περίοδο κατασκευής και 400 περίπου θέσεις εργασίας σε βάθος μιας δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας.