Ρόλος εφεδρείας δίνεται στη σύσταση bad bank

Ρόλος εφεδρείας δίνεται, προς το παρόν, στην προτεινόμενη λύση της σύστασης bad bank ή εταιρείας διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού, καθώς οι θεσμοί επιθυμούν να συζητηθεί το θέμα αφού υπάρξει σαφής εικόνα για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών των εγχώριων τραπεζών.

Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, αυτό μπορεί να αποτελέσει καλό νέο για τις τράπεζες και τους υφιστάμενους μετόχους. Η λύση της σύστασης bad bank δεν θα μπορούσε να συζητηθεί τώρα, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την υπογραφή του τρίτου Μνημονίου και της ανάγκης να ολοκληρωθεί γρήγορα η συνολική αξιολόγηση.

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα με το αναλυτικό ρεπορτάζ του euro2day, οι θεσμοί δεν θέλουν να βάλουν το κάρο μπροστά από το άλογο. Να συναινέσουν, δηλαδή, στη σύσταση bad bank ή στη χορήγηση προκαταβολής, αν δεν αρθούν όλα τα υφιστάμενα εμπόδια στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και πριν να γνωρίζουν την έκταση των κεφαλαιακών αναγκών.

Βάση, επομένως, της συζήτησης για την αναγκαιότητα σύστασης μιας bad bank ή περισσότερων εταιρειών διαχείρισης προβληματικών assets θα αποτελέσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review) που ξεκινά την προσεχή Δευτέρα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε υπάρχει ικανός χρόνος για να επωασθεί μια λύση που θα επιτρέπει τη ριζική αντιμετώπιση του «βουνού» των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αν αυτό συνεπάγεται και διαχειρίσιμες κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες και τους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους θα φανεί.

Τόσο ιστορικά, πάντως, όσο και στην τρέχουσα συγκυρία, οι θεσμοί είναι υπέρ της διατήρησης του ιδιωτικού χαρακτήρα των τραπεζών.

Επομένως, αν η ελληνική πλευρά βοηθήσει τον εαυτό της, θα έχει πιθανότητες για ένα modus vivendi που δεν θα «σκοτώνει» τα υφιστάμενα κεφάλαια και θα δημιουργεί επομένως τις προϋποθέσεις για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών από τους ιδιώτες.

Μέχρι τότε οι τράπεζες επιβάλλεται να αξιοποιήσουν τον χρόνο, προκειμένου με τη σειρά τους να ετοιμάσουν λύσεις που να οδηγούν τα πράγματα προς την κατεύθυνση συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών σε λύσεις τύπου bad bank και ενεργητικότερης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου καθυστερούμενων δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ δύο συστημικών τραπεζών για ένα ευρύτερο σχήμα διαχείρισης των καθυστερήσεων, στο οποίο θα συμμετάσχει και ξένη εταιρεία διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού.