Κατηγορίες σε 15 τράπεζες της Πορτογαλίας για αθέμιτο ανταγωνισμό

Για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, σε περίοδο έντεκα ετών, κατηγορούνται 15 τράπεζες, από τις αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές της Πορτογαλίας. Κατά την συγκεκριμένη περίοδο οι εν λόγω τράπεζες φέρονται ότι αντάλλασσαν αναμεταξύ τους πληροφορίες για δανειακά προϊόντα.

Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές, οι κατηγορίες δεν καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας και oι τράπεζες έχουν το χρονικό περιθώριο να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Μεταξύ των τραπεζών που βρίσκονται στο στόχαστρο είναι οι Caixa Geral de Depositos, Millennium BCP, Banco BPI, Novo Banco και Santander Totta, θυγατρική της ισπανικής Santander.