Επιδότηση έως και 150 ευρώ σε οικονομικά αδύναμους καταναλωτές της ΔΕΗ στην Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει τη στήριξη προς τους οικονομικά αδύναμους καταναλωτές της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, η Περιφέρεια διπλασιάζει τον προϋπολογισμό της για το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης των ευάλωτων ομάδων καταναλωτών ηλεκτρισμού.

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η σύναψη και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Αττικής» και της «ΔΕΗ ΑΕ» για την παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) εντός της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Συνεχίζεται, έτσι, με διπλασιασμό του προϋπολογισμού της, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε η διοίκηση της Περιφέρειας στις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, η Περιφέρεια Αττικής θεσπίζει δύο κατηγορίες ποσών:

– Εκατό ευρώ για τις οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα.
– Εκατόν πενήντα ευρώ για τις υποκατηγορίες: «Άτομα με χαμηλό εισόδημα», «μακροχρόνια άνεργοι», «άτομα με αναπηρία», «άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης».
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 και οι ωφελούμενοι αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 30.000 οικογένειες. Στην πρώτη φάση ωφελήθηκαν γύρω στις 20.000 οικογένειες.

Δικαιούχος της επιδότησης είναι κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος:
– Είναι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
– Έχει παλαιότερες οφειλές και έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού έως 31.08.2017.
– Είναι ενήμερος ως προς τις οφειλές του από τις 31.08.2017 έως τις 31.10.2017.
Τέλος, οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια και το ποσό της επιδότησης, εφόσον είναι δικαιούχοι, θα πιστωθεί μέχρι το τέλος του έτους στον λογαριασμό της ΔΕΗ με την επισήμανση «Περιφέρεια Αττικής».