Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών από τα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία

Αργότερα θα σχολάνε οι μαθητές του ολοήμερου σχολείο από το επόμενο διδακτικό έτος σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μακρή.

 

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σχετικά με τις ώρες αποχώρησης των μαθητών – μαθητριών από τα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2024- 2025 αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2024-25, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής:

Για το σχολικό έτος 2024-25, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης».