ΣτΕ: Παράνομες οι προκηρύξεις του e-ΕΦΚΑ για προσλήψεις ιδιωτών προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων

Παράνομες κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι 9 προκηρύξεις του διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των γενικών διευθύνσεων και των προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών και από ιδιώτες.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου του ΣτΕ Ευαγγελίας Νίκα, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, δικαίωσε την ΑΔΕΔΥ που είχε προσφύγει στο δικαστήριο, κρίνοντας ότι οι προκηρύξεις του διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πλήρωση των επίμαχων θέσεων προϊσταμένων, με τριετή θητεία, δεν ήταν νόμιμες.

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι:

1) Η απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά το μέρος που όρισε ότι υποψήφιοι για επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων στις γενικές διευθύνσεις: α) Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, β) Στρατηγικής και Ανάπτυξης, καθώς και γ) στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Κρήτης, όπως και οι αντίστοιχες προσβαλλόμενες προκηρύξεις, «δεν ήταν νόμιμες». Και δεν ήταν νόμιμες, γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου 4892/2022, αφού «δεν τεκμηριώνεται γιατί στις θέσεις αυτές μπορεί, εν όψει των αρμοδιοτήτων, της φύσεως και της αποστολής τους, να τοποθετηθούν ιδιώτες ως υπάλληλοι επί θητεία και όχι αποκλειστικά μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι» και

2) Η απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι προσβαλλόμενες προκηρύξεις «δεν ήταν νόμιμες κατά το μέρος που θέτουν όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στη διαδικασία, αποκλίνοντας από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα, παρ’ όλον ότι ο ν. 4892/2022 ρητώς παραπέμπει στην ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα.

Τέλος, αναφέρει η ανακοίνωση της κυρίας Νίκα, ότι οι άλλοι λόγοι ακυρώσεως που προβλήθηκαν, οι οποίοι αφορούσαν τη διαδικασία επιλογής απορρίφθηκαν.