ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Από σήμερα και μέχρι την Τρίτη 11 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που γίνονται μέσω του ΕΣΠΑ 2023 – 2024.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ από 20/6/2023 – 11/7/2023, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε Αιτούντα / Αιτούσας, ως ακολούθως:

– 20/6/2023 – 22/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2

– 23/6/2023 – 25/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5

– 26/6/2023 – 29/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9

– 30/6/2023 – 11/7/2023 για όλα τα ΑΦΜ

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα. Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους.

Περαιτέρω πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΕΤΑΑ στα τηλέφωνα 213-1320600 και 210-5214600 και μέσω e-mail στην ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk) helpdesk@eetaa.gr.