Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στην αύξηση της καινοτομίας

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον συνολικό δείκτη καινοτομίας μεταξύ 2015-2022 ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αύξηση της τιμής του δείκτη καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό κατά την τελευταία τετραετία, ενώ πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν καταγράψει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με καινοτομίες προϊόντος, οι καινοτόμες ΜμΕ που συνεργάζονται με άλλες, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση του κλάδου της καινοτομίας στην Ελλάδα, αφορούν: τη δημιουργία του Elevate Greece και τη μετεξέλιξή του σε ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου.

Το Elevate Greece αποτελεί το πρώτο εθνικό μητρώο των νεοφυών επιχειρήσεων, που παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα μέλη του, όπως φορολογικά κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), προαίρεση μετοχών (stock options) και παροχή ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργειών. Τη χρηματοδότηση innovation clusters μέσω ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Αλλες δράσεις περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των κέντρων ικανοτήτων μέσω ΕΣΠΑ για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, προωθήθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες spin off προκειμένου να ενσωματωθούν στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στους ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια), ενώ δόθηκαν 500 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την έρευνα και την καινοτομία.

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των ερευνητικών κέντρων.

Επιπλέον, προωθούνται μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Τέλος, δρομολογήθηκε η δημιουργία δύο φυσικών χώρων καινοτομίας, της πρώτης πολιτείας καινοτομίας στην Αττική και του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενήσουν ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών και βιομηχανιών.