Ποιοι είναι οι 26 ανώτατοι δικαστές που κρεμούν σήμερα την τήβεννο τους

Οι δικαστές και εισαγγελείς από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου συνταγματικού προβλεπόμενου ορίου ηλικίας

Σήμερα, κρεμούν οριστικά την τήβεννο τους, λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου συνταγματικού προβλεπόμενου ορίου ηλικίας που είναι το 67ο (όσοι γεννήθηκαν το 1955) συνολικά 26 δικαστές και εισαγγελείς από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ αντίθετα δεν αποχωρεί κανένας δικαστής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Από τον Άρειο Πάγο αποχωρούν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 5 αντεισαγγελείς, 5 αντιπρόεδροι και 11 αρεοπαγίτες. Μεταξύ αυτών που αποχωρούν από τον Άρειο Πάγο είναι και η αρεοπαγίτης ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου στην υπόθεση της Novartis Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου. Την ίδια στιγμή, από το Συμβούλιο της Επικρατείας αποχωρεί ο πρόεδρός του ο οποίος είναι τακτικό μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών στην υπόθεση της Νovartis, 2 αντιπρόεδροι και μια σύμβουλος Επικρατείας.

Ειδικότερα, από το δικαστικό Μέγαρο της Λ. Αλεξάνδρας, αποχωρεί μετά από μία τρίχρονη θετική θητεία στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Βασίλης Πλιώτας. Τον κ. Πλιώτα ακολουθούν οι αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου Ευάγγελoς Ζαχαρής (το 2020 διερεύνησε τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις κατά τη δικαστική διερεύνηση της σκευωρίας της Novartis), Αvαστασία Δημητριάδoυ, Ζαχαρίας Κοκκινάκης, Χαράλαμπoς Μωϋσίδης και Παναγιώτης Αθανασίου.

Επίσης, αποχωρούν οι αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου Μαρία Νικoλακέα, Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, Γρηγόριoς Κoυτσoκώστας και Λoυκάς Μόρφης.

Ακόμη, από το Θέμιδος Μέλαθρον αποχωρούν οι αρεοπαγίτες Κωvσταvτίvα Μαυρικoπoύλoυ, Θεόδωρoς Μαvτoύβαλoς, Πελαγία Ακάσoγλoυ, Κωvσταvτίvα Αλεβιζoπoύλoυ, Αvαστασία Μoυζάκη, Άvvα Φωτoπoύλoυ-Iωάvvoυ, Παναγιώτης Αθανασόπουλος, Μαρία Αvδρικoπoύλoυ, Ευστάθιoς Νίκας, Σoφία Πoλύζoυ-Θεoχαρίδη και Άννα Αγγελάτου-Βασιλείου.

Παράλληλα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας αποχωρεί ο πρόεδρος του Δημήτρης Σκαλτσούνης, μετά από θητεία ενός έτους στη θέση αυτή, οι αντιπρόεδροι Μαρία Καραμανώφ και Αικατερίνη Χριστοφορίδου, καθώς και η σύμβουλος Επικρατείας Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη.