Πολυτεχνείο - Μπουντουβής: Με καταχώριση στο edupass η νόσηση από τον κορωνοϊό

Έκκληση στα μέλη της κοινότητας του Μετσόβιου Πολυτεχνείου να ενημερώνουν, με καταχώριση στο edupass, τη νόσηση από τον κορωνοϊό, απευθύνει με ανακοίνωσή του ο πρύτανης του Ιδρύματος Ανδρέας Μπουντουβής. Η εξεταστική περίοδος στο ΕΜΠ, όπως ενημερώνει ο κ. Μπουντουβής ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου ενώ η διδασκαλία γίνεται διά ζώσης.

Στο μήνυμά του ο πρύτανης του ΕΜΠ απευθύνει «θερμή παράκληση σε όλα τα μέλη της κοινότητας να ενημερώνουν, με καταχώριση στο edupass τη νόσηση από τον ιό, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική έκταση της νόσησης, και να προσαρμόζονται αναλόγως η διδασκαλία και οι εξετάσεις» και προσθέτει: «Η προαναφερθείσα μέριμνα για προσαρμογή της διδασκαλίας και των εξετάσεων στις συνθήκες έξαρσης της πανδημίας, με επιδίωξη την ελαχιστοποίηση των απωλειών των φοιτητών είναι σοβαρό κίνητρο για τη συστηματική και υπεύθυνη ενημέρωση του edupass αλλά και των υπευθύνων των Σχολών. Η αποφυγή δήλωσης νόσησης και η μη τήρηση των συνακόλουθων μέτρων, προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιες απώλειες σε μαθήματα ή εξετάσεις, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία».

«Η έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον μέσα στην πανδημία covid-19 προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος» αναφέρει ο κ. Μπουντουβής και εξηγεί: «Παρά το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού στη φοιτητική κοινότητα του ΕΜΠ, καθώς και σε αυτή των διδασκόντων, τα ποσοστά νόσησης μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων, αν και ως επί το πλείστον με ήπια συμπτώματα, καθιστούν απαραίτητη την αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων ενισχυμένων υγειονομικών κανόνων».

Η εξεταστική περίοδος που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17/1 σε μερικές Σχολές και στις 24/1 σε άλλες, θα είναι εκτεθειμένη, κατά τα φαινόμενα, στην αιχμή τη έξαρσης της Omicron, της οποίας η υποχώρηση αναμένεται προς το τέλος του τρέχοντος μηνός. Η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, στο βαθμό που θα είναι κατά περίπτωση εφικτή, θα συνοδεύεται από τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (πιστοποιητικά εμβολιασμού, μάσκες κλπ). Για όσους φοιτητές καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους, λόγω νόησης και καραντίνας, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να εξεταστούν με τον πλέον πρόσφορο τρόπο που θα καθοριστεί, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος πλαισίου, από τους διδάσκοντες σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

«Είναι αυτονόητο ότι η αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις θα τεκμαίρεται με δήλωση στο edupass και πιστοποιητικό νόσησης. Να σημειωθεί ότι, στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, οι εξετάσεις διενεργούνται ή προγραμματίζονται συνδυάζοντας, σε κυμαινόμενο ποσοστό, τη δια ζώσης με την εξ αποστάσεως διαδικασία» αναφέρει ο πρύτανης του ΕΜΠ και τονίζει ότι «η επανεκκίνηση και διεξαγωγή της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, για το υπόλοιπο του ακαδημαϊκού εξαμήνου, είναι ιδιαίτερα προβληματική δεδομένου ότι διδάσκοντες και διδασκόμενοι είναι πλέον πολύ πιθανόν να βρεθούν σε αναγκαστική αδυναμία, λόγω καραντίνας, να συμμετάσχουν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, με συνεννόηση διδασκόντων, διδασκομένων και διοικήσεων των Σχολών, η διδασκαλία και η άσκηση, στις αίθουσες και στο εργαστήριο, κατά περίπτωση, θα προσαρμοστούν με τον βέλτιστο συνδυασμό μεθόδων στις πραγματικές συνθήκες, με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και την προστασία της υγείας. Αυτή, άλλωστε, είναι η ακολουθούμενη πρακτική στα περισσότερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια».