Ανοίγουν στις 15 Ιουνίου οι ερασιτεχνικές σχολές χορού-Αναλυτικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Επαναλειτουργούν από τις 15 Ιουνίου οι ερασιτεχνικές σχολές χορού, ενώ στις 7 Ιουνίου ανοίγει το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Την έναρξη της λειτουργίας των ερασιτεχνικών σχολών χορού (ΠΔ 457/1983 -Β’ 174) ενέκρινε κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Εθνική Επιτροπή για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Η Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας.

Γενικοί κανόνες

– Στις αίθουσες διδασκαλίας και στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
– Το όριο αυτό καθορίζει και τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά αίθουσα διδασκαλίας. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για το σύνολο των σπουδαστών θα πρέπει να δημιουργηθούν υποτμήματα.
– Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
– Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
– Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για σπουδαστές, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
– Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε μάθημα/πρόβα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι
πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
– Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για την μπάρα μπαλέτου και την τακτική απολύμανσή της.
– Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων που τυχόν χρησιμοποιούνται.
– Στους χώρους θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).
– Στους χώρους υγιεινής των μαθημάτων/προβών θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υγιεινής οι οποίοι περιλαμβάνουν:

 • Καλό αερισμό
 • Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
 • Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι
  επιθυμητή.
 • Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες,
  ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων
 • Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με
  διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)
 • Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
 • Ουρά με αποστάσεις 1,5 μέτρου
 • Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό
  συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
 • Τα ντους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

– Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια. Τα προσωπικά είδη θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα.
– Ο χώρος διαλείμματος θα πρέπει να έχει επαρκή χώρο ώστε να τηρείται το όριο απόστασης. Επιπλέον, οι καρέκλες και τα τραπέζια θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση.