ΣτΕ: Συνταγματικό το μέτρο της καπνοαπαγόρευσης στα καταστήματα εστίασης και νόμιμα τα πρόστιμα

Απερρίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως αβάσιμη,  η προσφυγή του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης δια της οποίας  αιτούνταν την ακύρωση, ως αντισυνταγματικής,της υπουργικής απόφασης δυνάμει της οποίας απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην προσφυγή του το Σωματείο, μεταξύ άλλων, υποστήριζε ότι το μέτρο της απόλυτης απαγόρευσης του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνιστά σημαντικό περιορισμό στην ελευθερία των καπνιστών.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1727/2020 απόφασή του έκρινε ότι το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι συνταγματικό καθώς δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και προσωπική ελευθερία) και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος (το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα), ενώ παράλληλα συνιστά θεμιτό περιορισμό της ελευθερίας.

Παράλληλα, στην απόφασή του επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη για την επιβολή προστίμων στους παραβάτες δεν αντίκεινται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αλλά ούτε στο δικαίωμα της δίκαιης δίκης που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( ΕΣΔΑ).