Εργαζόμενες μητέρες: Τι ισχύει για επιδόματα, υιοθεσία και παρένθετη μητρότητα

Την επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων νέων μητέρων και εγκύων, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες πέραν των μισθωτών, προσδιορίζει η σχετική εγκύκλιος που ερμηνεύει τη νομοθετική παρέμβαση που έγινε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Με βάση την εγκύκλιο «το επίδομα μητρότητας που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες τους επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων επεκτείνεται στις κυοφορούσες αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και στις τεκμαιρόμενες αυτοαπασχολούμενες μητέρες, αλλά και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών».

Παρένθετη μητρότητα

Ακόμα για τις γυναίκες που αποκτούν τέκνο μέσω της διαδικασίας της παρένθετης μητρότητας, υπάρχει πλέον το δικαίωμα του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (δηλαδή εννέα εβδομάδες άδεια λοχείας). Επιπρόσθετα δικαιούνται τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με τη μητρότητα, από τη στιγμή όμως που πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής τους, όπως ακριβώς γίνεται και στις περιπτώσεις των φυσικών μητέρων. Ωστόσο, τους παρέχεται πλέον το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, που ισχύει και για τις φυσικές μητέρες, ασφαλισμένες του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑμ. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας η μητέρα λαμβάνει αποδοχές από τον ΟΑΕΔ, όπως ισχύει.