Ρεκόρ ανακύκλωσης στους μπλε κάδους το 2016

Σημαντική αύξηση 13% κατέγραψε η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας το 2016, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τους Δήμους της χώρας.

Η ποσότητα των 547.000 τόνων συσκευασίας και χαρτιού εντύπων, που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση, αποτελεί το υψηλότερο αποτέλεσμα από την αρχή της λειτουργίας της.

Στο τέλος του 2016, οι μπλε κάδοι που ήταν τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων έφτασαν τους 157.000, ενώ παράλληλα τα οχήματα που η ΕΕΑΑ έχει παραχωρήσει στους ΟΤΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών ήταν συνολικά 493.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί σχεδόν 1.900 συμβεβλημένους. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά 35%