Πρότυπο έργο ανακύκλωσης και Πρόγραμμα εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Πεντέλης

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος «Πρότυπο έργο Ανακύκλωσης, συσκευασιών Δήμου Πεντέλης», από σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015, αρχίζει η τοποθέτηση 450 μπλε κάδων και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης.

Η τοποθέτηση των κάδων ξεκίνησε από την Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.

Παράλληλα, ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του προς τους δημότες, θα λειτουργήσει «Πρόγραμμα εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας» για τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Πεντέλης, κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Όσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με το δήμο στο τηλέφωνο 2132050084 με την κα. Σιρμποπούλου.