Κατηγορία

ω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας τον Αύγουστο για τις επιχειρήσεις στην εστίαση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό 

Οι αναδουλειές στον τουρισμό και η αύξηση της επιδημιολογικής καμπύλης του κορωνοϊού επέφεραν νέα απόφαση με την οποία οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται την εστίαση, τον πολιτισμό και…