Mellon-Επιταχυντής Δεξιοτήτων

Το θέμα της απασχόλησης είναι από τα θέματα αυτά που πάντα κατέχουν την πρώτη θέση στα ζητούμενα της κοινωνίας. Όμως τα τελευταία έξι χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, η απασχόληση είναι ένα μόνιμο ζητούμενο. Ο εφιάλτης της ανεργίας συνεχώς μεγαλώνει καταστρέφοντας ζωές και εν τέλει την ίδια μας την κοινωνία.
Εκτός από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης η  μεταμόρφωση που υφίσταται τα τελευταία χρόνια η αγορά εργασίας είναι καταλυτική, με μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ προσφερόμενων θέσεων εργασίας και ποσοστού ανεργίας. Ενώ η ανεργία των νέων υπολογίζεται στο 48,6% (ΕΛΣΤΑΤ, Ιούλιος 2015), ένας στους τρεις εργοδότες στην Ελλάδα της κρίσης  δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης δεξιοτήτων (Eurostat, 2016).
Σε αυτήν ακριβώς την αναντιστοιχία, έρχεται να απαντήσει to “Mellon”.

Τι είναι η κοινωνική πρωτοβουλία «Mellon»; Ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων που υλοποιείται με ιδίους/ιδιωτικούς πόρους και παρέχεται απολύτως δωρεάν ως μια ευρηματική κοινωνική δράση με στόχο την ένταξη και παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα οργανωμένο σχήμα ολιστικής επιτάχυνσης επαγγελματικών δεξιοτήτων που «απαντά» στην προοπτική επαγγελματικής διεξόδου και, κυρίως, στις επιτακτικές και επίκαιρες ανάγκες ανθρώπων που βάλλονται από την ανεργία, την περιθωριοποίηση και τη φτώχεια.  Το Mellon ξεφεύγει από τα παραδοσιακά μοντέλα και προγράμματα τύπου «φασόν κατάρτιση», χωρίς να τα αντικαθιστά ή να τα απορρίπτει. Προτείνει και υιοθετεί μια μοναδικά εξατομικευμένη προσέγγιση η οποία ενδυναμώνει με δεξιότητες κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ατομικά, βάσει του επαγγελματικού του προφίλ, του δικού του θέλω και μπορώ, με ορίζοντα τις επαγγελματικές του επιλογές, μεταφέροντας άμεσα αξιοποιήσιμη θεωρητική και πρακτική γνώση.

Σε πρώτη φάση, το «Mellon» υλοποιείται σε δήμους της Αττικής προσφέροντας ένα σύνολο δωρεάν υπηρεσιών μέσω: (1) εντατικών εξατομικευμένων κύκλων και (2) παράλληλων πολυθεματικών, ανοιχτών στο ευρύ κοινό, σεμιναρίων ανάπτυξης και ενδυνάμωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες, φιλοδοξίες και στόχους των συμμετεχόντων.


Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με γνώμονα την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διάχυση      της γνώσης και αφού λάβαμε σοβαρά υπόψη τόσο τα πρόσφατα δεδομένα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όσο και τις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πνεύμα και την αναγκαιότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας στη χώρα.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του έργου «Mellon» έχει συσταθεί μια ομάδα που ξεχωρίζει για τη συμπληρωματικότητα των γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανθρώπων της, και χαρακτηρίζεται από την κοινή βούληση, τη δέσμευση, την αυτονομία, την αξιοπιστία και κυρίως το ήθος της. 
Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί και το δίκτυο Πρεσβευτών (Mellon Angels). Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη ομάδα από καταξιωμένους επαγγελματίες που με την εμπειρία, την ξεχωριστή θέση που κατέχουν στον τομέα δράσης τους και την πολύτιμη επιρροή τους, πολλαπλασιάζουν την απήχηση της πρωτοβουλίας «Mellon», διευρύνοντας την τον κοινωνικό αντίκτυπο και το αποτύπωμά της.

Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία μιας σταθερής δομής που θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ενδυνάμωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων στην Αττική και ενός μοντέλου μεταβιβάσιμου σε ολόκληρη την Ελλάδα, στηρίζοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη, προασπίζοντας την κοινωνική συνοχή.

Η πρωτοβουλία Mellon αν και δεν έχει κλείσει έναν χρόνο ζωής κατάφερε να αποσπάσει τιμητική διάκριση για την καινοτομία της από το Education Business Awards τον περασμένο Απρίλιο.

Είμαστε μια ομάδα που εμπνέεται από το σκοπό που υπηρετεί. Μια ομάδα που εμπνέεται από το «Mellon».

Βάσω Κόλλια
τέως Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων,
Συντονίστρια Δικτύου Mellon Angels