Προσωπικός Γιατρός: Ενεργοποιείται αύριο η πλατφόρμα για Αττική και Νότιο Αιγαίο - Τα βήματα της εγγραφής

Πρεμιέρα θα κάνει αύριο Πέμπτη (1/9) η πλατφόρμα εγγραφής στον «προσωπικό γιατρό» για τους ενήλικους ασφαλισμένους της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου.

Το γεγονός ότι υπήρχαν αρκετοί ιδιώτες γιατροί που δεν είχαν προχωρήσει σε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ώστε να γίνουν προσωπικοί γιατροί, οδήγησε σε καθυστέρηση ενός μήνα στο άνοιγμα της πλατφόρμας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα όπου και άνοιξε την 1η Αυγούστου.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε 3.200 γιατρούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκ των οποίων οι 2.200 είναι ιδιώτες» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σχετικά με το πρόγραμμα Προσωπικός Γιατρός.

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στον «προσωπικό γιατρό»
Η εγγραφή στο πρόγραμμα «προσωπικός γιατρός» πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους προσωπικούς ιατρούς.

Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:

μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη (διαδέσιμη πλέον σε Αττική και Νότιο Αιγαίο).
αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.
Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών γιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό για όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό γιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό γιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.

Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωπικό γιατρό συμβεβλημένο του ΕΟΠΥΥ, εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό γιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.

Τα «αρνητικά» της μη εγγραφής και τα «θετικά» της εγγραφής
Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 01-01-2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Όσοι δεν εγγραφούν στον «προσωπικό γιατρό» θα έχουν τις εξής πρόσθετες δαπάνες:

Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό, από την 01-10-2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 01-10-2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 01-01-2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα (συμμετοχή σε φαρμακευτική δαπάνη και εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές) προσαυξάνονται επιπλέον κατά ποσοστό 10%. Κάτι που συμαίνει ότι στο αρχικό ποσό συμμετοχής -επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του- το οποίο πρέπει να καταβάλλει ένας ασφαλισμένος, αυξάνεται κατά 10% με το ποσοστό Οκτωβρίου και επιπλέον 10% με το ποσοστό Ιανουαρίου 2023 (συνολικά 20%).