Το σπίτι του μέλλοντος...

Η ομάδα “Changing Places” του Kent Larson του πανεπιστημίου ΜΙΤ, μας παρουσιάζει μέσω ενός βίντεο “Το σπίτι του μέλλοντος“.

Ένα οίκημα που υπακούει στις χειρονομίες και τη φωνή του ιδιοκτήτη, αλλά το πιο σημαντικό, εξοικονομεί χώρο.