Νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Κίνητρα σε επιχειρήσεις για έρευνα στο 5G - Ταχύτερη εξυπηρέτηση με ασφάλεια για τους πολίτες

της Δάφνης Γρηγοριάδη 

Ο νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης βασίζεται στους  πυλώνες που είχε παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός για την δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους. Σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις είναι:

  • η  ψηφιοποίηση του κράτους μέσω της οριστικής κατάργησης φαξ στον δημόσιο τομέα,
  • η δημιουργία ενός προσωπικού αριθμού που θα αποτελεί την ταυτότητα του καθενός  και
  • η δημιουργία ενός ταμείου για την αξιοποίηση τεχνολογίας 5G.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ένα πλέγμα κινήσεων για την καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης  ψηφιακής στρατηγικής στην χώρα. Κεντρικός πυλώνας είναι η επίσπευση των διαδικασιών του κράτους, πράγμα το οποίο παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την επίσπευση της βιώσιμης ανάπτυξης αφού θα περιοριστούν τα  έντυπα έγγραφα, με σκοπό σιγά σιγά όλα να γίνονται ηλεκτρονικά.

Η ασφάλεια εγγράφων και συναλλαγών

Καταλαβαίνουμε ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να έχει  και κινδύνους για την ασφάλεια τόσο εγγράφων όσο και συναλλαγών.  Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αλλαγές τόσο στην διαδικασία διακίνησης ηλεκτρονικών  εγγράφων όσο και αυστηρότερη επαλήθευση των προσωπικών  μας στοιχείων .

Μένει να δούμε στην πράξη πόσο γρήγορα θα εφαρμοστεί η ψηφιοποίηση καθώς  και αν θα  υπάρξει και απλοποίηση των διαδικασιών διότι  αυτή την στιγμή υπάρχουν ψηφιακά συστήματα στον Δημόσιο τομέα τα οποία είναι περίπλοκα με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να χάνουν παραγωγικό χρόνο.

Το 5G: Πρόκειται να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την  έρευνα και την  ανάπτυξη του 5G. Μάλιστα θα δημιουργηθεί το ειδικό ταμείο “Φαιστός”  για αυτόν τον σκοπό.

Η ενασχόληση μας με το r&d  είναι σε χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα, η χρηματοδότηση που θα δίνεται  στον επιχειρηματικό και επιστημονικό κόσμο αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη εξέλιξη τέτοιου είδους πραγμάτων. Η σχέση είναι win-win καθώς αυξάνεται η αποδοτικότητα του Δημοσίου και ενισχύεται η σχέση κράτους-επιχειρήσεων.

Ηλεκτρονική επικοινωνία κράτους και πολιτών

Η επικοινωνία κράτους-πολιτών: Σημαντική μεταρρύθμιση είναι ότι ο  κάθε φορέας του Δημοσίου θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πως αντίστοιχα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μέσω του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών, αν επιθυμούν οι φορείς του Δημοσίου να επικοινωνούν μαζί τους με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο.

Αυτό θα διευκολύνει και τα άτομα νεαρότερης ηλικίας τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένα με την τεχνολογία  καθώς και τους εργαζόμενους ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τον χρόνο τους και να μην χρειαστεί να λάβουν ολιγόωρη άδεια ώστε να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.