Διαθέσιμα από σήμερα τα "domain names" με την (ελληνική) κατάληξη .ελ

Η δεύτερη φάση εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .ελ. ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 10 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το στάδιο, όλα τα domain names με κατάληξη .ελ τα οποία δεν δεσμεύτηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα είναι διαθέσιμα προς εκχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και χωρίς ειδικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, από την πρώτη μέρα λειτουργίας (10 Ιουλίου 2018) του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ μέχρι σήμερα έχουν ήδη εκχωρηθεί 7.635 domain names .ελ.

Όπως είχε γνωστοποιηθεί από την ΕΕΤΤ τον Ιούλιο, για το τρίμηνο από 10 Ιουλίου έως 10 Οκτωβρίου 2018, οι κάτοχοι ήδη εκχωρημένων domain names .gr  θα μπορούν με προτεραιότητα να καταχωρήσουν το ίδιο ή ομόγραφο domain name με κατάληξη .ελ. Εάν το domain.gr είναι ελεύθερο, τότε όλοι μπορούν, ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Μητρώου, να καταχωρήσουν το αντίστοιχο domain name με κατάληξη .ελ.

όπως συνέχιζε η σχετική ανακοίνωση, από τις 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, όλα τα μη δεσμευμένα domain names με κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμα προς εκχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της ΕΕΤΤ και χωρίς ειδικούς περιορισμούς.

Να σημειωθεί ότι  η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχωρά στην έκδοση νέου κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με την κατάληξη .ελ δίνοντας επί του πρακτέου τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταχωρήσουν την σελίδα τους όχι με το μέχρι χθες γνωστό .gr. αλλά με το πιο «ελληνικό» .ελ.

Ο Κανονισμός ο οποίος είχε δεσμευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Μάρτιο, διευκρινίζει πως η εκχώρηση ονομάτων θα πραγματοποιούταν σε δύο στάδια.

Το πρώτο, που και θα διαρκούσε τους τρεις παραπάνω μήνες, και θα έδινε «προτεραιότητα» στους ήδη έχοντες domain name .gr ώστε να κατοχυρώσουν νέο domain προστατεύοντας το brand τους. Και το δεύτερο, που αφορά κάθε χρήστη του διαδικτύου. Κάθε domain που έχει μείνει διαθέσιμο από την πρώτη φάση, θα μπορεί να κατοχυρωθεί από οποιονδήποτε.

Όπως διευκρινίζει ο νέος κανονισμός η καταχώρηση στο Μητρώο Δήλωσης Καταχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτηση για διεθνοποιημένο κωδικό .el από το 2011, η αίτηση όμως είχε απορριφθεί αφού η κατάληξή της έμοιαζε οπτικά με την .ea. Τρία χρόνια αργότερα, το 2014, το ICANN αποφάσισε να επιτρέψει στην Ελλάδα να έχει τον τομέα .ελ ο οποίος και παραδόθηκε σε αυτή το 2015.

Προτεινόμενα για εσάς