Ο Γιώργος Κιμούλης Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης θα είναι Πρόεδρος στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Τα μέλη του νέου ΔΣ ορίστηκαν από το Εληνικό Δημόσιο. Ένα από τα μέλη ορίσθηκε καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ένα καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ως μέλος ορίσθηκε λόγω θέσεως και ο Δήμαρχος Καλλιθέας Αττικής.

Τα μέλη ορίσθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2.4 του ν. 3785/2009 (Α΄ 138), από το Ελληνικό Δημόσιο. Ένα από τα μέλη ορίσθηκε καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και ένα καθ’ υπόδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), ενώ ως μέλος ορίσθηκε, ex officio, και ο δήμαρχος Καλλιθέας Αττικής.

Αναλυτικά τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Α.Ε.:

1. Γιώργος Κιμούλης – Πρόεδρος
2. Νίκος Μανωλόπουλος- Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ματίνα Στέα – Μέλος
4. Ανδρέας Νοταράς -Μέλος
5. Δημήτρης Κάρναβος -Μέλος-Δήμαρχος Καλλιθέας
6. Γιώργος Κουμεντάκης -Μέλος- Εκπρόσωπος Εθνικής Λυρικής Σκηνής
7. Δημήτρης Δημητρόπουλος -Μέλος- Εκπρόσωπος Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας

Προτεινόμενα για εσάς