Σε δημόσια διαβούλευση η ρύθμιση των 100 δόσεων

Δόθηκε το απόγευμα σε διαβούλευση η νομοθετική ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο σε 100 δόσεις. Η ρύθμιση θα προβλέπει και μια σειρά μέτρων όπως είναι τα μέτρα είσπραξης που αφορούν μεγάλες φορολογικές υποθέσεις (λίστες φοροδιαφυγής, υποθέσεις μεγάλου πλούτου), μέτρα είσπραξης ΦΠΑ και ρύθμιση για τριγωνικές συναλλαγές (transfer pricing).

Στόχος είναι να υπάρξει τόνωση των δημοσίων εσόδων, ώστε να καλυφθούν και οι αυξημένες ταμειακές υποχρεώσεις του Δημοσίου.