Σε βάθος χρόνου η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ενοποιήσεις των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης και σταδιακή κατάργηση των τελών υπέρ τρίτων συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Βαρουφάκη για το ασφαλιστικό. Επίσης, στο κείμενο του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, γίνεται λόγος για εξορθολογισμό των παροχών.

Σε ό,τι αφορά τις πρόωρες συντάξεις η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται σε πολιτικές για τον περιορισμό τους, προτείνει πρόγραμμα Κατώτατου Εγγυημένου Εισοδήματος προκειμένου να μειωθούν οι πιέσεις για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενώ για το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων επισημαίνεται πως θα επιδιωχθεί εξορθολογισμός των κατώτατων μισθών σε βάθος χρόνου, μέσω διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τους θεσμούς.

Διαβάστε αναλυτικά τα σχετικά αποσπάσματα από την επιστολή Βαρουφάκη:

Μεταρρύθμιση του προγράμματος κοινωνικής ασφάλισης.

-Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού προγράμματος . Οι ελληνικές αρχές θέλουν: να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω σε επιχειρησιακά μέτρα για την ενοποίηση και εξισορρόπηση πολιτικών συνταξιοδότησης και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής αλλά και των κινήτρων που αυξάνουν σε υπερβολικό βαθμό την πρόωρη συνταξιοδότηση στο χώρο της οικονομίας , και πιο συγκεκριμένα στον τραπεζικό και δημόσιο τομέα .
-Εδραίωση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων για την εξοικονόμηση πόρων
Σταδιακή κατάργηση των τελών για λογαριασμό «τρίτων» κατά έναν δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.
-Εδραίωση μιας στενής σχέσης μεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και του εισοδήματος , εξορθολογισμό των παροχών , ενίσχυση των κινήτρων που δηλώνουν την αμοιβούμενη εργασία και παροχή στοχευμένης βοήθειας σε εργαζόμενους ηλικίας 50 έως 65 ετών , συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος του Κατώτατου Βασικού Εισοδήματος , έτσι ώστε να εξαλειφθεί η κοινωνική και πολιτική πίεση για πρόωρη συνταξιοδότηση που επιβαρύνει τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Αγορά εργασίας

Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
-Να υιοθετήσει την βέλτιστη πρακτική της ΕΕ σε όλο το εύρος της νομοθεσίας που αφορά την αγορά εργασίας μέσω διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα ωφεληθεί από την τεχνογνωσία των ILO, ΟΟΣΑ και της υπόλοιπης τεχνικής συνδρομής.
-Επεκτείνει και αναπτύξει τα υπάρχοντα σχέδια που παρέχουν προσωρινή απασχόληση στους ανέργους, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και όταν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα να αναβαθμίσει τα προγράμματα επιμόρφωσης των μακροχρόνια ανέργων.
-Προχωρήσει σε μια σταδιακή νέα προσέγγιση στους συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και δικαιοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει την φιλοδοξία για εξορθολογισμό και σε βάθος χρόνου την αύξηση του κατώτατου μισθού με ένα τρόπο που θα διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης.
Η έκταση και το timing των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνούς Θεσμούς, (συμπεριλαμβάνεται το ILO) και θα λάβει σοβαρά υπόψη τις συμβουλές ενός νέου ανεξάρτητου σώματος για το αν οι αλλαγές στους μισθούς είναι σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.
Μεταρρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων και καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προτεινόμενα για εσάς