Θάνου τέλος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και... με τον νόμο

Εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού τέθηκε η Βασιλική Θάνου. Ο νόμος, που ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπει το ασυμβίβαστο, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ.

Έτσι, η πρώην Πρόεδρος του Αρείου Πάγου εκπτίπτει από τη θέση της επικεφαλής της επιτροπής.

Τι αναφέρει ο νόμος  

Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε μορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού ή σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου, για μια πενταετία μετά την λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως , συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής θέσης μετακλητού υπαλλήλου, συμβούλου, συνεργάτη ή έμμισθου/άμισθου προϊστάμενου σε ένα από τα ως άνω γραφεία ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Προτεινόμενα για εσάς