Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Κώστας Κατσαφάδος για το τραμ του Πειραιά

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος, στους Υπουργούς Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για το θέμα της διέλευσης του Τραμ- Τρένου στα όρια του αρχαιολογικού χώρου των Αρχαίων Αστικών Πυλών του Πειραιά.

Ο Βουλευτής επισημαίνει πως, σύμφωνα με τον τον σχεδιασμό, το τραμ αναμένεται να περάσει μέσα από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των Αρχαίων Αστικών Πυλών, από την οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, που έχει χαρακτηριστεί σημαντικότατο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ωστόσο τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 3028/2002 περί προστασίας των αρχαιοτήτων, «για επεμβάσεις μείζονος σημασίας σε μνημεία, χώρους και τόπους…, απαιτείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και κατόπιν έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισμού».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, για τη διέλευση του τραμ μέσα από τα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε γνωμοδότησε το ΚΑΣ, αλλά ούτε και εκδόθηκε σχετική υπουργική απόφαση. Η έγκριση, αναφέρει, δόθηκε με απλή αλληλογραφία μεταξύ της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων και των μελετητών.

Η ερώτηση του κ. Κώστα Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Η προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί αντικείμενο, τόσο του Συντάγματος όσο και μιας σειράς νόμων και διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η χώρα μας. Η διασφάλιση και παροχή αυτής της προστασίας αποτελεί, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, βασική υποχρέωση του κράτους.

Στον Πειραιά, τους τελευταίους μήνες γίνεται μια σειρά έργων, προκειμένου να διέλθει από κεντρικούς δρόμους του το υπεραστικού τύπου μέσο σταθερής τροχιάς Τραμ- Τρένο. Ανάμεσα στους δρόμους που πρόκειται να περάσει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι και μέσα από τον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο των Αρχαίων Αστικών Πυλών και συγκεκριμένα, από την οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Ο χώρος αυτός έχει χαρακτηρισθεί σημαντικότατο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ Β’ 1115/2000), για την ανάδειξη του οποίου έγινε πανελλήνιος διαγωνισμός από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Αυτή η μελέτη έχει υλοποιηθεί ήδη στον πρώτο βαθμό από τη δημοτική αρχή με τη δημιουργία του Μουσείου Αρχαίας Οχυρωματικής Τέχνης, πεζοδρομήσεις οδών και απαλλοτριώσεις κτηρίων με τη χρήση μάλιστα και κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 3028/2002 περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, για «επεμβάσεις μείζονος σημασίας σε μνημεία, χώρους και τόπους…» απαιτείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ) και εν συνεχεία έκδοση σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Πολιτισμού. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε το 2003 για το εν λόγω μνημείο όταν εκδόθηκε σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ, με την οποία απαγορεύθηκε η λειτουργία των κέντρων διασκέδασης που στεγάζονταν σε υπάρχοντα ιδιωτικά κτήρια εντός του αρχαιολογικού χώρου για να μην προκληθεί άμεση και έμμεση βλάβη στα αρχαία. Μετά δε, από δικαστική απόφαση έκλεισαν οριστικά τα κέντρα και στη συνέχεια κατεδαφίστηκαν.

Ενώ λοιπόν, για  τη  λειτουργία  των  νυχτερινών  καταστημάτων  προκλήθηκε  γνωμοδότηση από το ΚΑΣ και κατόπιν έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, είναι οξύμωρο ότι για τη διέλευση του Τραμ-Τρένου μέσα από τα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε γνωμοδότησε το ΚΑΣ ούτε εκδόθηκε σχετική Υπουργική απόφαση και η έγκριση δόθηκε με απλή αλληλογραφία μεταξύ της εν λόγω Εφορίας και των μελετητών.

Επειδή η διέλευση του τραμ βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου και επεκτείνεται μέχρι και την οδό Αλιπέδου που είναι παράπλευρη των γραμμών του ΗΣΑΠ,

Επειδή τα ανωτέρω συνιστούν σοβαρότατη παραβίαση του ν. 3028/2002 και ιδίως των άρθρων 9,40 και 50 αυτού που προβλέπει την σύσταση και τις αρμοδιότητες του ΚΑΣ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Υπάρχει γνωμοδότηση του ΚΑΣ για τη διέλευση του Τραμ-Τρένου μέσα από τα όρια του κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου; Αν ναι, παρακαλώ να κατατεθεί το σχετικό έγγραφο. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν γνωμοδότησε το ΚΑΣ στη συγκεκριμένη περίπτωση;
2. Πώς πρόκειται να διασφαλισθεί ότι η διέλευση του Τραμ-Τρένου ακόμα και στα όρια αρχαιολογικού χώρου, δεν πρόκειται να προκαλέσει άμεση ή έμμεση βλάβη στα εναπομείναντα αρχαία;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κώστας Κατσαφάδος
Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων».

Προτεινόμενα για εσάς