Να εξασφαλιστεί η προστασία της Ευρωζώνης από ενδεχόμενη χρεοκοπία κράτους-μέλους

Να γίνουν βήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωζώνη θα είναι σε θέση να αντέξει την ενδεχόμενη χρεοκοπία οποιουδήποτε κράτους-μέλους της Νομισματικής Ένωσης καλεί η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, (Bundesbank), στο μηνιαίο δελτίο της το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα (23/03).

«Η κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα και του κρατικού χρέους… δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί» ανέφερε η Bundesbank στο μηνιαίο δελτίο της και πρόσθεσε ότι είναι τα κράτη και οι επενδυτές αυτοί που πρέπει να αναλαμβάνουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα χρέη τους.

«Υπό αυτή την έννοια, η Νομισματική Ένωση θα όφειλε να είναι σε θέση να αντέξει την ακραία περίπτωση της αδυναμίας πληρωμών ενός κράτους-μέλους», προσθέτει η γερμανική κεντρική τράπεζα.

Η προτροπή της Bundesbank συνοδεύεται από την πρότασή της να ληφθούν μέτρα ώστε μεγάλες τράπεζες —συστημικά σημαντικές— να μπορούν να εκκαθαριστούν με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τα κράτη. Καταλήγοντας, η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας σημείωσε ότι συνεχίστηκε η σθεναρή ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας το πρώτο τρίμηνο του 2015 και προέβλεψε πως η τάση αυτή θα συνεχισθεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω του δυναμισμού των εξαγωγών της γερμανικής βιομηχανίας, αλλά και της εσωτερικής ζήτησης.