Με σταθερό επιτόκιο 2,7% καλύφθηκε η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων

Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ΟΔΔΗΧ, με το Δημόσιο να αντλεί από τις αγορές 1,3 δισ. ευρώ. Η απόδοση του τίτλου διαμορφώθηκε στο 2,7%, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη έκδοση.

Σήμερα (18/03) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Προτεινόμενα για εσάς