Η παρέμβαση του ΕΣΗΑΠΕ και η σχετική ανακοίνωση

Στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει για το θέμα των αυξήσεων στο ΕΤΜΕΑΡ παρενέβη σήμερα ο ΕΣΗΑΠΕ, τονίζοντας με σχετική ανακοίνωση ότι οι αυξήσεις που δημοσιοποιήθηκαν έχουν ελάχιστη σχέση με τις ΑΠΕ και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πράσινες» και ότι αφορούν την ενίσχυση της βιομηχανίας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΕΣΗΑΠΕ είναι η ακόλουθη:

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση της απόφασης της ΡΑΕ της 30ης Δεκεμβρίου 2014 για την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ και τα σχετικά σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο ΕΣΗΑΠΕ επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:

1. Η αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που αποφασίστηκε από τη ΡΑΕ την 30η Δεκεμβρίου 2014 δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χαρακτηριστεί ως «πράσινη», καθώς για μία ακόμη φορά ελάχιστη σχέση έχει με τις ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, η αύξηση αυτή έρχεται να αντισταθμίσει κατά κύριο λόγο την απώλεια εσόδων από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, τα οποία διατέθηκαν για την ενίσχυση της βιομηχανίας.

Παρόλα αυτά, δημιουργείται και πάλι η στρεβλή εντύπωση ότι η αύξηση γίνεται για να ενισχυθούν οι ΑΠΕ και η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, ενώ στην πραγματικότητα το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της νέας επιβάρυνσης ενισχύει τρίτους – στη συγκεκριμένη περίπτωση τη βιομηχανία.

2. Ο Σύνδεσμός μας έχει τεκμηριώσει αναλυτικά και έχει επισημάνει κατ΄ επανάληψη ότι ο τρόπος υπολογισμού και συλλογής του ΕΤΜΕΑΡ:

(α) ήταν και, παρά τις προσπάθειες διόρθωσής του, παραμένει λανθασμένος
(β) οδηγεί σε υπερεκτίμηση του κόστους στήριξης των ΑΠΕ και στην αδικαιολόγητη κι άδικη δυσφήμισή τους, ενώ
(γ) μειώνει το κόστος για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, και
(δ) ευνοεί τα ορυκτά καύσιμα.

3. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από το ΕΤΜΕΑΡ δεν κατευθύνεται στη στήριξη των ΑΠΕ.

Είναι χαρακτηριστική η σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ1, η οποία αποδεικνύει ότι στην δεκαετία 2011 – 2020, μόλις το 41% των εσόδων από το ΕΤΜΕΑΡ θα διοχετεύεται στις ΑΠΕ.

Για αυτούς τους λόγους, αν δεν αρθούν πλήρως όλες οι σχετικές στρεβλώσεις στον τρόπο υπολογισμού και συλλογής του ΕΤΜΕΑΡ, δεν πρόκειται να υπάρξει δίκαιη εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (Ε.Λ. ΑΠΕ) του ΛΑΓΗΕ. Και αυτό αποβαίνει σε βάρος τόσο των ΑΠΕ όσο και των καταναλωτών.

4. Όπως έχει τεκμηριωθεί πέρα από κάθε αμφιβολία, οι περισσότεροι παραγωγοί ΑΠΕ έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τα μέτρα που έλαβε η Πολιτεία στην προσπάθειά της να διορθώσει εκείνες τις στρεβλώσεις της λειτουργίας της αγοράς που οδήγησαν στην αύξηση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Όμως, αν δε λυθεί άμεσα το βασικό πρόβλημα που είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς ηλεκτρισμού, το οποίο ανάγεται εν πολλοίς στην ενίσχυση της ρευστότητας της ΔΕΗ, οι παραγωγοί ΑΠΕ θα κινδυνεύσουν πολύ σύντομα με πλήρη κατάρρευση.

5. Ο ΕΣΗΑΠΕ έχει υποβάλει στο παρελθόν προς την Πολιτεία αναλυτικές προτάσεις για τον εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού και καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ, οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν αποδεκτές.

Τις θέσεις αυτές θα υποστηρίξουμε ξανά στις δημόσιες διαβουλεύσεις που ευελπιστούμε ότι θα οργανώσει το ΥΠΑΠΕΝ για τα ζητήματα των ΑΠΕ στο επόμενο χρονικό διάστημα.