ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7% η μεγέθυνση το πρώτο τρίμηνο του 2022 - Μεγάλη άνοδος σε κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές

Μεγάλη άνοδος για κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές

Άνοδο της τάξης του 7% παρουσίασε το ελληνικό ΑΕΠ κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία , το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 7,0%. 

Πού οφείλεται η άνοδος

Αξίζει να σημειωθεί πως, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 10,5% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2021, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,7% σε σχέση με το 1oτρίμηνο του 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν
κατά 23,0%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το 1 oτρίμηνο του 2021.

Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,8% και οι εισαγωγές υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 15,5%.

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2021.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2021.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,4%.

Χαμηλώνει ο πήχης των προβλέψεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και διάφοροι οίκοι έχουν ήδη χαμηλώσει τις προβλέψεις τους για τη πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου ενσωματώθηκαν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο προβλέπει  ανάπτυξη στο 3,1% για το 2022 και άνοδο για το 2023 στο 4,8%.   Το βασικό σενάριο της τράπεζας προβλέπει άνοδο του ΑΕΠ κατά 3%, ο οίκος Fitch βλέπει ότι  η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί και φέτος, υποστηριζόμενη από την περαιτέρω άνοδο του τουρισμού αλλά και από τις ροές του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο οίκος αξιολόγησης πρόσφατα μείωσε την πρόβλεψή του για τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 3,5% το 2022 (από 4,1% προηγουμένως). Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας  έχει προχωρήσει και η ING, προβλέποντας ρυθμούς 2,9% για το 2022 (από 3,9% προηγουμένως). Στο δυσμενές της σενάριο η Eurobank βλέπει ανάπτυξη μόλις 1,4% για το 2022.