Μεταβιβάσεις ακινήτων: Αλαλούμ σε συμβολαιογραφεία λόγω των καθυστερήσεων - Παράταση σχεδιάζει το υπ. Οικονομικών

Νέα παράταση χρόνου για την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών ακινήτων ζητούν ιδιοκτήτες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, καθώς μοιάζει αδύνατο να μαζευτούν μέχρι στα τέλη του μήνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να συνταχθούν τα συμβόλαια με τις περυσινές αντικειμενικές αξίες για όσους συναλλσόμενους είχαν υποβάλλει δήλωση φόρου ακινήτων μέχρι στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η αναμονή αφορά κυρίως την έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ από τους δήμους που καθυστερεί επί μακρόν.

Σε αυτό το πλαίσιο στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν είτε την παράταση για έναν ακόμα μήνα, έως το τέλος Φεβρουαρίου, είτε την παράταση έως το τέλος Μαρτίου.

Το αλαλούμ οφείλεται σε δύο κατηγορίες δικαιοπραξιών

Το αλαλούμ που έχει προκληθεί οφείλεται σε δύο κατηγορίες δικαιοπραξιών.

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι κατάφεραν να κάνουν δήλωση φόρου ακινήτων έως το τέλος του 2021 και τώρα τρέχουν να προλάβουν το τέλος του Ιανουαρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγοραπωλησία με τις παλιές αντικειμενικές τιμές.

Στη δεύτερη κατηγορία είναι όσοι δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την παράταση που δόθηκε για τις αντικειμενικές, αλλά τώρα τρέχουν να προλάβουν έως το τέλος του μήνα την παράταση που έχει δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, για μεταβίβαση με απλή βεβαίωση μηχανικού αντί της “ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου” που θα ισχύσει από 1/2/2022 και για την οποία η έκδοση θα απαιτεί πλήθος δικαιολογητικών και εγγράφων.

Εμπόδιο από την άλλα αποτελείο είναι και η καθυστέρηση στην εκκαθάριση χιλιάδων εκκρεμών δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων από πολλές Εφορίες κυρίως της Αττικής, και αφορά τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν μέχρι στις 17 Δεκεμβρίου χειρόγραφες δηλώσεις φορολογίας γονικής παροχής-δωρεάς καθώς και των δηλώσεων φορολογίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων που δεν μπορούσαν να υποβληθούν ως αρχικές στο “myProperty”. Με εντολή που είχε δοθεί από την ΑΑΔΕ αυτές θα έπρεπε μέχρι σήμερα να έχουν εκκαθαριστεί αλλά εάν αβέβαιο εάν οι εφορίες προλάβουν να το πράξουν μέχρι στο τέλος του μήνα.

Με βάση όλο αυτό το μπέρδεμα η αγορά(συμβολαιογράφοι,ομοσπονδία ακινήτων, μηχανικοί, μεσίτες) ζητούν και πάλι νέα παράταση σε όλες τις διαδικασίες τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο, προκειμένου να υπάρξει το χρονικό περιθώριο να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα χαρτιά.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου στην περίπτωση της αγοραπωλησίας είναι τα εξής:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας.
 • Οικοδομική άδεια.
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος.
 • Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης του ακινήτου.
 • Βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού.
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
 • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς/γονικής παροχής/δωρεάς.
 • Βεβαίωση του δήμου από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.