Ανακοίνωση της Αστήρ Παλάς για την απόφαση του ΣτΕ

Στην αποσαφήνιση ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης για την έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης έχει ως συνέπεια την οριστική ματαίωση της σχετικής αναβλητικής αίρεσης, υπό την οποία τελεί η σύμβαση πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ προς το στρατηγικό επενδυτή Apollo Investment HoldCo προχώρησε σήμερα Παρασκευή (06/03) η Διοίκηση της Αστήρ Παλάς ΑΕ.

Η εταιρεία αναφέρει πως μελετά το εν λόγω Πρακτικό Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να διαμορφώσει υπεύθυνη γνώμη για το ακριβές περιεχόμενό του, ωστόσο περιγράφει εμμέσως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συνέχιση του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Η ανακοίνωση σημειώνει τα εξής:

«Η Αστήρ Παλάς γνωστοποιεί ότι πληροφορήθηκε χθες τη δημοσίευση του με αριθμό 28/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο περατώθηκε η κανονιστική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) αναφορικά με την έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας απορρίπτεται το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε προταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η εταιρεία μελετά το εν λόγω Πρακτικό Επεξεργασίας, προκειμένου να διαμορφώσει υπεύθυνη γνώμη για το ακριβές περιεχόμενό του. Πάντως, η απόρριψη του προαναφερθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έχει ως συνέπεια την οριστική ματαίωση της σχετικής αναβλητικής αίρεσης, υπό την οποία -μεταξύ άλλων- τελεί η σύμβαση πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρίας μας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΙΠΕΔ προς το Στρατηγικό Επενδυτή Apollo Investment HoldCo, και συνακόλουθα τη ματαίωση και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων μας της 11ης Νοεμβρίου 2014.

Οι συνέπειες της απόρριψης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος επί της σύμβασης πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας μας αφορούν στα συμβαλλόμενα στην εν λόγω σύμβαση μέρη, δηλαδή αφενός μεν την Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ, αφετέρου δε το ΤΑΙΠΕΔ. Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις περιέλθουν σε γνώση της».