Με δύο ταχύτητες το φετινό Δώρο Πάσχα

Δώρο Πάσχα δύο ”ταχυτήτων” θα δοθεί φέτος σε πάνω από 2 εκατ. μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Στην πρώτη ”ταχύτητα” ανήκουν οι μισθωτοί, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε κανένα πακέτο στήριξης στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου -Απριλίου 2021 και έτσι δικαιούνται Δώρο Πάσχα μόνο από τους εργοδότες.

Στη δεύτερη ”ταχύτητα” ανήκουν οι μισθωτοί εκείνοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε κάποια από τα δύο βασικά πακέτα στήριξης (αναστολή σύμβασης, ”Συν-Εργασία”) για τις κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις στο διάστημα Ιανουαρίου -Απριλίου 2021.

Οι εν λόγω μισθωτοί θα λάβουν Δώρο Πάσχα είτε αποκλειστικά από το κράτος, είτε τόσο από το κράτος όσο και από τους εργοδότες.

Και οι δύο κατηγορίες δικαιούχων Δώρων Πάσχα, θα λάβουν τη σχετική παροχή έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, με εξαίρεση την αναλογία του Δώρου Πάσχα το οποίο θα καταβάλλει το κράτος για τους μισθωτούς που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ”Συν-Εργασία” και κατά τον τρέχοντα μήνα (σ.σ. Απρίλιο), οι οποίοι θα λάβουν το αναλογούν (για τον Απρίλιο) σχετικό ποσό μετά το Πάσχα.

Πιο αναλυτικά:

1. Μισθωτοί που δεν εντάχθηκαν σε κανένα πακέτο στήριξης

Οι μισθωτοί, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν σε κανένα πακέτο στήριξης (αναστολή σύμβασης εργασίας, ”Συν-Εργασία) κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, θα λάβουν το Δώρο αυτό αποκλειστικά από τους εργοδότες τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται γύρω στους 1,4 εκατ. μισθωτών.

Για παράδειγμα, έστω μισθωτός, ο οποίος εισπράττει καθαρό μισθό 2.000 ευρώ/μήνα. Θα λάβει Δώρο Πάσχα ύψους 1.000 ευρώ.

2. Μισθωτοί που εντάχθηκαν σε πακέτο στήριξης

Οι μισθωτοί οι οποίοι εντάχθηκαν σε κάποιο πακέτο στήριξης κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2021(αναστολή σύμβασης ή ”Συν-Εργασία” ή και τα δύο) θα λάβουν Δώρο Πάσχα από τους εργοδότες τους (για την περίοδο που απασχολήθηκαν) και από το κράτος (για την περίοδο που εντάχθηκαν σε κάποιο πακέτο στήριξης) ή μόνο από το κράτος.

Τόσο από τους εργοδότες, όσο και από το κράτος, Δώρο Πάσχα θα λάβουν οι εργαζόμενοι εκείνοι, οι οποίοι (για την περίοδο Ιανουαρίου -Απριλίου 2021) για κάποιο διάστημα εντάχθηκαν σε κάποιο πακέτο στήριξης, ενώ για κάποιο άλλο διάστημα απασχολήθηκαν κανονικά.

Μόνο από το κράτος Δώρο Πάσχα θα λάβουν οι μισθωτοί εκείνοι που κατά την 4μηνη περίοδο Ιανουαρίου -Απριλίου ήταν συνεχώς ενταγμένοι σε κάποιο πακέτο στήριξης.

Το Δώρο Πάσχα των εργοδοτών θα υπολογιστεί με βάση τον ονομαστικό μισθό των εργαζομένων, ενώ του κράτους με βάση τις αποζημιώσεις (για τους υπό αναστολή μισθωτούς) και με βάση τις ενισχύσεις (για τους ”συν-εργαζόμενους”).