Πραγματικοί Δικαιούχοι: Μετατίθεται η προθεσμία-Αναλυτικά οι νέες ημερομηνίες

Έως την 1η Φεβρουαρίου 2021 μετατίθεται η προθεσμία για την καταχώριση από τα υπόχρεα πρόσωπα των στοιχείων που απαιτούνται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Η σχετική απόφαση υπογράφηκε σήμερα από τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Ζαββό. Επισημαίνεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στο τέλος του χρόνου.

Σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει τα εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, λόγω της πανδημίας COVID-19, η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης έχει ως στόχο την αποσυμφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας, και ιδίως των λογιστών/φοροτεχνικών, που καλούνται να ανταποκριθούν στην εκπλήρωση συντρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων».

Υπενθυμίζεται ότι όπως προβλέπει ο νόμος για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος, στο άρθρο 20 για Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων «οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 και είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν».