«Επίδομα» 600 ευρώ για 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους - Δείτε ποιους αφορά

Με κοινή απόφαση τεσσάρων υπουργείων, και συγκεκριμένα των υπουργείων Οικονομίας, Εργασίας, Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, η κυβέρνηση  προχωρά άμεσα στην στήριξη 166.000 επιστημόνων, δια ενός ανοιχτού προγράμματος, ύψους 180 εκ., με επιταγή κατάρτισης (voucher),  ύψους 600 ευρώ, με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Οι επωφελούμενοι από το πρόγραμμα προέρχονται  από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους :

  • Δικηγόρων
  • Γιατρών (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Μηχανικών / αρχιτεκτόνων
  • Οικονομολόγων /Λογιστών
  • Εκπαιδευτικών και
  • Ερευνητών

Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600 ευρώ για έκαστο εξ αυτών και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί, σε δύο δόσεις με την ολοκλήρωση έκαστης διδακτικής ενότητας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα χρηματοδοτηθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.