Νέες ρήτρες για την εκ περιτροπής εργασία που μειώνει κατά 50% το μισθό

Μετά  τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε  η ρύθμιση για την χρήση του  συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, το οποίο επιτρέπει στους εργοδότες να απασχολούν τους εργαζόμενούς τους 2 εβδομάδες το μήνα, και για διάρκεια έως ένα εξάμηνο, το υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει αύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου   την  σχετική υπουργική απόφαση που  θα  «ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» για την εφαρμογή του μέτρου.

Υπενθυμίζεται πως η σχετική νομοθετική ρύθμιση της ΠΝΠ (άρθρο 9), που θα οδηγούσε σε μείωση κατά 50% των μισθών των εργαζομένων, δεν έχει ρητή αναφορά περιορισμού του μέτρου «σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19» όπως αντίστοιχα συμβαίνει με την διάταξη για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

Αντίθετα, είναι γενική και από το γράμμα της διάταξης προκύπτει πως το μέτρο αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το ethnos.gr.η επερχόμενη υπουργική απόφαση θα περιορίζει την εφαρμογή του μέτρου στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την διασπορά του κορωνοιού, όπως αυτές προβλέπονται βάσει της λίστας με τους ΚΑΔ που καταρτίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Επανεξέταση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ερμηνεία της εν λόγω ρήτρας αναμένεται να οριοθετεί την εφαρμογή του μέτρου κατ αρχήν έως την 30η Απριλίου. Τότε θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η κατάργηση του μέτρου ή η δυνατότητα συνέχισής του, ανάλογα με τα νέα δεδομένα της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της κατάστασης που θα επικρατεί στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Δεν αποκλείεται το μέτρο να εφαρμοστεί συνδυαστικά με το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή όσοι εργαζόμενοι δεν τίθενται σε αναστολή σύμβασης να μπορούν να εργάζονται με αυτό το σύστημα της εκ περιτροπής.

Υπενθυμίζεται πως η επίμαχη διάταξη αναφέρει πως :

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

  • Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
  • Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
  • Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Υπενθυμίζεται πως οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους, ώστε να μην καταβάλλουν τους μισθούς και οι εργαζόμενοι να πάρουν τα 800 ευρώ από το κράτος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις το μέτρο των αναστολών συμβάσεων ισχύει κατ αρχήν για ένα μήνα, δηλαδή έως τις 20 Απριλίου, ενώ η νέα μορφή εκ περιτροπής εργασία μπορεί να εφαρμοστεί για έως 6 μήνες, δηλαδή έως τις 20 Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν καταργηθεί νωρίτερα λόγω επανεξέτασης.

Προτεινόμενα για εσάς