Το επόμενο διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού καταφύγουν στο δικαστήριο για την επίλυση της όποιας διαφοράς τους να απευθυνθούν σε διαμεσολαβητή, ο οποίος θα τους ενημερώσει για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε εξωδικαστικά να αναζητήσουν λύση στην υπόθεσή τους.

Στόχος της κυβέρνησης, η οποία στα τέλη του περασμένου έτους ψήφισε τον σχετικό νόμο, είναι σε βάθος χρόνου να φτάνουν στις αίθουσες των αρμόδιων δικαστηρίων μόνο οι 10 στις 100 υποθέσεις διαφορών.

Ταχύτερες διαδικασίες

Ειδικά για τις υποθέσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η υποχρεωτική εφαρμογή της διαμεσολάβησης θεωρείται ότι θα βοηθήσει στην αποφόρτιση των δικαστηρίων και στην επιτάχυνση της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων που σήμερα λιμνάζουν περιμένοντας να εκδικαστούν ακόμα και δέκα έτη.

Η διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης εξαρτάται από το είδος και την πολυπλοκότητα της διαφοράς που απασχολεί τα μέρη, καθώς και από τη δική τους βούληση ενώ μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε μία ημέρα.

Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου από οποιοδήποτε των μερών, ώστε να αποτελεί εκτελεστό τίτλο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει θα βοηθήσει σημαντικά αφού τουλάχιστον στην περίπτωση των κόκκινων δανείων των νοικοκυριών η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων θα μπορούσε να επιλύεται εξωδικαστικά.

Τι διαφορές καλύπτει

Αναφορικά με τις διαφορές που αφορούν κόκκινα δάνεια η διαμεσολάβηση  μπορεί να καλύψει οφειλέτες καταναλωτικών, στεγαστικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δανείων, τα οποία έχουν καταγγελθεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, πελάτες που πρόκειται να χαρακτηριστούν «μη συνεργάσιμοι» στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, έχουν ήδη χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμοι» (πριν από την καταγγελία του δανείου τους) ή  έχουν ήδη συμφωνήσει με την τράπεζα ρυθμίσεις που δεν τηρούνται, βρίσκονται ήδη σε δικαστική διαμάχη ή προτίθενται να την ξεκινήσουν.

Στη διαδικασία διαμεσολάβησης τα μέρη παρίστανται μαζί με τον νομικό παραστάτη τους, εξαιρουμένων των υποθέσεων των καταναλωτικών διαφορών και των μικροδιαφορών, στις οποίες επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των μερών, ενώ μπορεί να μετέχει και τρίτο πρόσωπο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο σε συμφωνία με τα μέρη και τον διαμεσολαβητή.