«Τσουχτερά» πρόστιμα από 5.000 έως και 100.000 ευρώ για ιδιοκτήτες Airbnb που δεν τα δήλωσαν στο Μητρώο Ακινήτων

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, έχουν προθεσμία έως την ερχόμενη Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020, να υποβάλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) την οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον διαθέτουν τα ακίνητά τους μέσω της πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων που δεν θα συμμορφωθούν με την ανωτέρω προθεσμία, τους περιμένουν «τσουχτερά» πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.

Αν ο διαχειριστής του ακινήτου Airbnb δεν οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τότε, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί.

Ειδικότερα, αν ο Διαχειριστής Ακινήτου δεν προσδιορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του.

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και η οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κρίνεται υποχρεωτική για όσους δραστηριοποιούνται στο Airbnb και σε άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις στο Μητρώο

Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση μιας δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής θα πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση και να διορθωθεί το όποιο λάθος της αρχικής πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πεδίο τη σωστή τιμή.

Για περιπτώσεις διόρθωσης που αφορούν στη χρονική διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου και μόνον όταν η διόρθωση αφορά σε αλλαγή στο ημερολογιακό έτος, προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, στην οποία ο κάτοχος του ακινήτου θα αφήνει κενό το ο πεδίο «συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα» και θα πληκτρολογεί «0 στο πεδίο «ποσό βάσει πολιτικής ακύρωσης». Με αυτό τον τρόπο θα ακυρώνεται η λάθος υποβολή.
Υποβολή νέας αρχικής δήλωσης, με τις ορθές ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των ενοικιαστών.

Πηγή: Economico.gr