«Χρυσοί» οι μισθοί για τους επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ - Υπερδιπλασιασμός αποδοχών και μπόνους

Σε υπερδιπλασιασμό των αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου και του αναπληρωτή του  προχώρησε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, αξιοποιώντας τη διάταξη που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, με την οποία απελευθερώνονται οι απολαβές στελεχών επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολούν πάνω από 3.000 εργαζομένους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ, με την οποία διαφώνησαν οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων, προβλέπει ότι οι ετήσιες μικτές αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου θα διαμορφωθούν στα 128.000 ευρώ, συν τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές, ενώ ο αναπληρωτής του, θέση που θεσπίστηκε πρόσφατα, θα λαμβάνει 90.000 ευρώ, συν τις εισφορές. Εχει ενδιαφέρον ότι θεσπίστηκαν και μπόνους για τα συγκεκριμένα στελέχη, που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Θα λαμβάνουν αύξηση 3,75% εφόσον καλύπτουν τον καθένα από τους τέσσερις στόχους: μείωση λειτουργικών δαπανών, επίτευξη επενδύσεων, μείωση του ατιμολόγητου νερού και αύξηση εισπράξεων από καθυστερούμενες οφειλές. Τα συνολικά μπόνους θα φτάσουν στο 15% του ήδη αυξημένου μισθού τους, ενώ προβλέπεται διπλασιασμός του ποσοστού, που θα φτάνει το 7,5%, για κάθε στόχο που θα καλύπτεται επί τρία συναπτά οικονομικά έτη. Σε αυτή την περίπτωση η καταβολή του θα έχει αναδρομική ισχύ.

Ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος Γιάννης Μπενίσης,  είχε ετήσιες μικτές αποδοχές 57.000 ευρώ και οι εισφορές ήταν της τάξης των 11.700 ευρώ. Την ίδια αμοιβή λάμβανε και ο πρόεδρος της εταιρείας, καθηγητής Κ. Παπαδόπουλος, η οποία παραμένει αμετάβλητη για τον διάδοχό του.

Προτεινόμενα για εσάς