Ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας για την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές

“Οι αγορές πλέον έχουν ενστερνισθεί τόσο το γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο θα παραμείνει σε καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας όσο και ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς σε βάθος χρόνου”. Έτσι, επιβραβεύουν τελικά “τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την αξιοπιστία της προσαρμογής που έχει συντελεστεί στην Ελληνική οικονομία”. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα των εκτιμήσεων των τεσσάρων οικονομολόγων που είναι επικεφαλής αναλυτές των συστημικών τραπεζών. 

Κοινή είναι η διαπίστωση εκ μέρους των 4 επικεφαλής οικονομολόγων [Ηλία Λεκκού της Τράπεζας Πειραιώς, Νίκου Μαγγίνα της Εθνικής, Παναγιώτη Καπόπουλου Alpha Bank,  και Τάσου Αναστασάτου της Eurobank] ότι η έκδοση του ελληνικού δημοσίου στις αγορές με ομόλογα 15ετούς διάρκεια είχε απόλυτη επιτυχία, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκδοσης. Αναφέρονται επίσης στις θετικές συνέπειες για τις τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις και επισημαίνουν τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας*.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι:

 • Όπως η άνοδος των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων σε μη διατηρήσιμα επίπεδα σήμανε την έναρξη της κρίσης, έτσι και τώρα η ραγδαία συρρίκνωσή τους προοιωνίζει το τέλος της.
 • Όσο η επιστροφή στην «κανονικότητα» εδραιώνεται και ισχυροποιείται, αυξάνει διεθνώς η εμπιστοσύνη στις μακροχρόνιες προοπτικές της οικονομίας.
 • Έχει ξεκινήσει η διάχυση του οφέλους στην πραγματική οικονομία, κάτι που είναι ήδη εμφανές στις μεγάλες επιχειρήσεις
 • Η εμπέδωση της οικονομικής ανάκαμψης, θα επιτρέψει και τη σταδιακή συρρίκνωση του πιστωτικού κίνδυνου που επιβαρύνει το κόστος και τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, πεδίο στο οποίο η κληρονομιά της κρίσης παραμένει βαριά
 • Όσο οι αποδόσεις των νέων τίτλων υποχωρούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά στα οποία βασίστηκε η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ευχερέστερη η έκδοση τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, τόσο διευρύνονται οι δυνατότητες για εκλογίκευση -σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους- του ύψους των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς να επιβαρύνεται η βιωσιμότητα του χρέους. Είναι κάτι που οι αγορές φαίνεται ήδη να προεξοφλούν σε σημαντικό βαθμό.
 • Πρέπει να επανεξεταστεί η αξιοποίηση των μεγάλων αποθεματικών ασφαλείας προς όφελος της ανάπτυξης.
 • Το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει, ωστόσο, ευαίσθητο στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και το διεθνές περιβάλλον δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις. Η επιμονή σε μεταρρυθμιστικές φιλοαναπτυξιακές πολιτικές είναι απολύτως απαραίτητη ώστε οι δράσεις χρηματοοικονομικής διαχείρισης να παραμείνουν επιτυχείς.

Διαβάστε τις αναλυτικές εκτιμήσεις των τεσσάρων αναλυτών των συστημικών τραπεζών. 

Ηλίας Λεκκός (Τράπεζα Πειραιώς): Να επανεξετάσουμε την αξιοποίηση του αποθεματικού

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας της νέας έκδοσης του ελληνικού δημοσίου στις αγορές με ομόλογα 15ετούς βρίσκεται στη 15ετή διάρκεια του ομολόγου, διάρκεια η οποία ξεπερνά κατά πολύ το «χρόνο ζωής» του αποθεματικού ασφαλείας των 40 δισ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι:

 • Οι αγορές πλέον έχουν ενστερνισθεί τόσο το γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο θα παραμείνει σε καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας όσο και ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου.
 • Όσο η επιστροφή στην «κανονικότητα» εδραιώνεται και ισχυροποιείται, πλησιάζει το χρονικό ορόσημο όπου θα πρέπει να σταματήσουμε να πανηγυρίζουμε για κάθε νέα έκδοση από πλευράς ελληνικού Δημοσίου.
 •  Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι μόλις η ελληνική Πολιτεία και οικονομία έπεισαν τις αγορές για την σοβαρή και μεθοδική υιοθέτηση αξιόπιστων οικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων αποκλιμακώθηκαν σε επίπεδα που εξέπληξαν ακόμα και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές.
 • Η ΕΚΤ πρέπει να πάψει να βάζει περιορισμούς στο ύψος των ομολόγων ελληνικού Δημοσίου που διακρατούν τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα δεν επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να καρπωθούν σημαντικά κέρδη και να ενδυναμώσουν με αυτό τον τρόπο περαιτέρω τα κεφάλαια τους.
 • Πρέπει να αναρωτηθούμε για τη σχέση κόστους/οφέλους από τη διατήρηση ενός τόσο σημαντικού ποσού ως αποθεματικό ασφαλείας, δεδομένου ότι -από τη μέση του 2018 που δημιουργήθηκε- το κόστος άντλησης των 40 δισ. ευρώ κυμαίνεται κοντά στο 1,5%, τα οποία όμως παραμένουν κατατεθειμένα σε λογαριασμούς μηδενικής απόδοσης. Παράλληλα με το πραγματικό κόστος του αποθεματικού αυτού θα πρέπει να αναλογιστούμε και το «κόστος ευκαιρίας» καθώς η δυνητική του χρησιμοποίηση για τη χρηματοδότηση -από κοινού με τον τραπεζικό τομέα- μεγάλων έργων υποδομών θα επαύξανε την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας με ένα βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο.

Νίκος Σ. Μαγγίνας (Εθνική Τράπεζα): Θετικές οι εξελίξεις στην πραγματική οικονομία

Οι αγορές επιβραβεύουν τελικά τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την αξιοπιστία της προσαρμογής που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία, δεδομένης πλέον και της επιταχυνόμενης οικονομικής ανάκαμψης.

 • Η διάθεση των επενδυτών να αποκτήσουν ομόλογα σε ορίζοντα πέραν της δεκαετίας -κατά την οποία είναι γνωστό ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου είναι εξαιρετικά χαμηλές- δείχνει ότι αυξάνει η εμπιστοσύνη και στις μακροχρόνιες προοπτικές της οικονομίας.
 • Όπως η άνοδος των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων σε μη διατηρήσιμα επίπεδα σήμανε την έναρξη της κρίσης, έτσι και τώρα η ραγδαία συρρίκνωσή τους προοιωνίζει το τέλος της.

Έχει ξεκινήσει η διάχυση του οφέλους στην πραγματική οικονομία, κάτι που είναι ήδη εμφανές στις μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Χρηματιστήριο, οι αποτιμήσεις άλλων ελληνικών τίτλων και η αγορά ακινήτων επίσης επωφελούνται από την ταχεία αποκλιμάκωση του κινδύνου της χώρας. Οι τράπεζες διευκολύνονται στο να επιταχύνουν την τελική κομβική φάση της στρατηγικής τους για επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων.

 • Οι ανωτέρω εξελίξεις, σε συνδυασμό με την εμπέδωση της οικονομικής ανάκαμψης, θα επιτρέψουν και τη σταδιακή συρρίκνωση του πιστωτικού κίνδυνου που επιβαρύνει το κόστος και τη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, πεδίο στο οποίο η κληρονομιά της κρίσης παραμένει βαριά.

Παναγιώτης Καπόπουλος (Alpha Bank): Οι αγορές προεξοφλούν τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων

Η μεγάλη επιτυχία της έκδοσης του 15ετούς ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν το φυσικό αποτέλεσμα, τόσο της μεγάλης αλλαγής που έχει επέλθει στο profile του δημοσίου χρέους το τελευταίο έτος, όσο και της αναπτυξιακής δυναμικής που ενισχύθηκε από τη μεταβολή στο μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, της εμπέδωσης κλίματος πολιτικής σταθερότητας, της επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιήσεων και της οριστικής ανάληψης της ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων.

 • Παράλληλα, όσο οι αποδόσεις των νέων τίτλων υποχωρούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά στα οποία βασίστηκε η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ευχερέστερη η έκδοση τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, τόσο διευρύνονται οι δυνατότητες για εκλογίκευση -σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους- του ύψους των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς να επιβαρύνεται η βιωσιμότητα του χρέους.

Είναι κάτι που οι αγορές φαίνεται ήδη να προεξοφλούν σε σημαντικό βαθμό. Συγκεκριμένα, η παρατηρούμενη μείωση του κινδύνου χώρας, αντανακλά την εκτίμηση του επενδυτικού κοινού ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούνται για τη σταδιακή αποκλιμάκωση της αναλογίας τού χρέους προς το ΑΕΠ, είναι μικρότερα και καθίστανται πολιτικώς περισσότερο εφικτά, απομακρύνοντας την πιθανότητα της αθέτησης υποχρεώσεων στο μέλλον.

Τάσος Αναστασάτος (Eurobank): Βελτιώνεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας

Η έξοδος του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με ομόλογο 15ετούς διάρκειας στις 28/1/2020 ήταν ένα σημαντικό θετικό βήμα στην πορεία εδραίωσης καλών όρων πρόσβασης και της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας. Οι λόγοι που το καθιστούν σημαντικό, σχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκδοσης:

 • Πρώτον, η διάρκεια των 15 ετών είναι μεγαλύτερη τού συνήθους και βοηθά στο χτίσιμο καμπύλης αποδόσεων. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ξεπερνά χρονικά, όχι μόνο τη διάρκεια κάλυψης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου από το μαξιλάρι ρευστότητας, αλλά και το ορόσημο του 2032, έτος κατά το οποίο το Eurogroup έχει δεσμευτεί να επανεξετάσει την βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ως εκ τούτου, η επιτυχής έκβαση της έκδοσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους
 • Δεύτερον, η υπερκάλυψη της έκδοσης (βιβλίο προσφορών στα 19 δισ. ευρώ αύξηση του τελικού μεγέθους της έκδοσης στα 2,5 δισ. ευρώ) ήταν εντυπωσιακή
 • Τρίτον, η κατανομή του ομολόγου είχε σαφή ροπή προς μακροπρόθεσμους και θεσμικούς επενδυτές (κάποιοι εκ των οποίων συμμετείχαν για πρώτη φορά), σε αντίθεση με το παρελθόν όπου τα hedge funds είχαν μεγάλο μερίδιο
 • Τέταρτον, για πρώτη φορά μετά την κρίση, η έκδοση εκτελέστηκε σε όρους περιθωρίου απόδοσης (spread) έναντι των ανεπτυγμένων αγορών, όπως συμβαίνει με τις χώρες που έχουν επενδυτική βαθμίδα, και όχι σε όρους απόδοσης (yield). Αυτό δεν είναι μόνο σημειολογικό. Είναι μία εξέλιξη που διευκολύνει επενδυτές που εκ του καταστατικού τους ασχολούνται με ανεπτυγμένες αγορές με υψηλούς δείκτες αξιόχρεου να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα

Συμπερασματικά: Η θετική εξέλιξη αντανακλά τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας στις διεθνείς αγορές. Εφησυχασμός όμως δεν χωρεί: το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει ευαίσθητο στην εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών και το διεθνές περιβάλλον δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις. Η επιμονή σε μεταρρυθμιστικές φιλοαναπτυξιακές πολιτικές είναι απολύτως απαραίτητη ώστε οι δράσεις χρηματοοικονομικής διαχείρισης να παραμείνουν επιτυχείς.

Σημείωση:

(*) Ο Ηλίας Λεκκός είναι επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής Τράπεζα Πειραιώς, ο Νίκος Μαγγίνας επικεφαλής οικονομολόγο Εθνικής Τράπεζας, διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης, ο Παναγιώτης Καπόπουλος επικεφαλής οικονομολογός, διευθυντής Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank και ο Τάσος Αναστασάτος επικεφαλής οικονομολόγος του Ομίλου της Eurobank και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Πηγή: Economico.gr, με πληροφορίες από το ΑΠΕ ΜΠΕ (Αλέκος Λιδωρίκης)

Προτεινόμενα για εσάς