Εκτός Airbnb όσα ακίνητα δεν έχουν ΑΦΜ

H υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ του διαχειριστή κάθε ακινήτου κατά την ανάρτηση του καταλύματος στις διαδικτυακές πλατφόρμες τύπου Airbnb, προωθείται από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη.

Στόχος είναι η υποχρεωτική εγγραφή όλων των ακινήτων που διατίθενται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για βραχυχρόνια τουριστική μίσθωση σε ένα Μητρώο Ακινήτων (ΑΜΑ) στα πρότυπα του ήδη υπάρχοντος και το μπλοκάρισμα ανάρτησης από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες οποιουδήποτε ακινήτου δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση και δεν διαθέτει επαληθευμένο ΑΜΑ.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η εγγραφή όλων ανεξαιρέτως των ακινήτων στο Μητρώο, η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού προτάσσει την ανάγκη υιοθέτησης κάποιας ασφαλιστικής δικλείδας, που θα πιστοποιεί την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο ανήκει το ακίνητο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ΑΦΜ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «εχέγγυο».

Κανένας περιορισμός

Την ίδια στιγμή, δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των ακινήτων που μισθώνονται ανά ΑΦΜ και ταυτόχρονα δεν προβλέπεται η επιβολή γεωγραφικού ή χρονικού περιορισμού.

Οσοι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν, θα αποκλείονται αυτόματα από τις πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να διαθέσουν και πάλι τα καταλύματά τους για μακροχρόνια μίσθωση, γεγονός που, όπως επισημαίνουν πηγές που έχουν γνώση του θέματος, θα επαναφέρει τις ισορροπίες στην αγορά ακινήτων. Ενδεικτικό της επιτακτικής ανάγκης διασταύρωσης των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις μέσω διαδικτύου είναι το γεγονός ότι, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των καταλυμάτων που μισθώνονται σε όλη την Ελλάδα μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb ξεπερνά τα 100.000, εκ των οποίων περισσότερα από 30.000 δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.